Masura 41.121

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Fondurile totale alocate Măsurii 41.121 sunt de 200.000 euro din care
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe Măsură Contribuţia FEADR Măsură Contribuţia public naţională Contribuţia privată
20 5.000 200.000 80.000 20.000 100.000
 

Informatii la zi

Pentru a fi la zi cu ultimele informaţii privind Măsura 121 vă rugăm să accesaţi site-ul www.apdrp.ro la secţiunea Investitii prin PDNR/ Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”

Modificari recente

  Pentru formulare de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI   Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI  

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie deschisă cu Adobe Acrobat Reader versiunea 9.3.0. În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 9.3.0. de pe pagina oficială de internet a APDRP (www.apdrp.ro) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibilă de pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastră de Adobe Acrobat Reader, accesaţi meniul Help›About Adobe Reader. De asemenea, vă recomandăm ca sistemul de operare al calulatorului personal să fie Windows XP!

Ultima versiune a documentelor necesare accesării măsurilor PNDR, precum şi toate anexele necesare scrierii şi depunerii unui proiect se găsesc pe site-ul www.apdrp.ro, la secţiunea destinată fiecărei măsuri.

Important

Pentru proiectele care prevăd construcţii sau montaj este necesar depunerea atât a PROIECTULUI TEHNIC, cât şi a STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pentru acest apel de selecţie se vor utiliza documentele prezentate mai jos, respectiv Ghidului Solicitantului versiunea a 10-a şi Cererea de Finanţare Versiunea 5.7 din noiembrie 2012. În situaţia în care se va folosi altă vesiune a Cererii de Finanţare, proiectul va fi declarat neconform.
Nr.Crt. Tip document Nume document Actiuni
1. PDF Ghidul Solicitantului Masura 121 V.1.3 - S 03 Descarca
2. PDF Anexa 1 - CEREREA DE FINANTARE M121 V5.7 Descarca
3. PDF Fisa Masurii Descarca
4. PDF Vertificarea conformitatii pentru M 121 Descarca
5. PDF Verificarea eligibilitatii pentru M 121 Descarca
6. PDF Criterii de selectie pentru M 121 Descarca

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.