Parteneri

Membrii GAL Colinele Tutovei

Asociaţia are un număr de 87 de membrii, dintre care 21 sunt instituţii publice, şi 66 parteneri reprezentând sectorul privat.

 

PARTENERI PUBLICI

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/ punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)

Obiect de activitate

1.

Comuna Berești Bistrița

Sat Berești Bistrița, comuna Berești Bistrița, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

2.

Comuna Colonești

Sat Colonești, Comuna Colonești, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

3.

Comuna Dămienești

Sat Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

4.

Comuna Filipeni

Sat Filipeni, comuna Filipeni, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

5.

Comuna Itești

Sat Itești, comuna Itești, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

6.

Comuna Izvoru Berheciului

Sat Izvoru Berheciului, comuna Izvoru Berheciului, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

7.

Comuna Lipova

Sat Lipova, comuna Lipova, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

8.

Comuna Negri

Sat Negri, Comuna Negri, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

9.

Comuna Odobești

Sat Odobești, comuna Odobești, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

10.

Comuna Oncești

Sat Oncești, comuna Oncești, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

11.

Comuna Parincea

Sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

12.

Comuna Plopana

Sat. Plopana. Comuna Plopana, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

13.

Comuna Prăjești

Sat Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

14.

Comuna Roșiori

Sat Roșiori, comuna Roșiori, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

15.

Comuna Săucești

Sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

16.

Comuna Secuieni

Sat Secuieni, comuna Secuieni, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

17.

Comuna Stănișești

Sat Stănișești, comuna Stănișești, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

18.

Comuna Traian

Sat Traian, comuna Traian, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

19.

Comuna Ungureni

Sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

20.

Comuna Vultureni

Sat Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău

Servicii administrație publică generală – 8411

21.

Comuna Valea Ursului

Sat Valea Ursului, comuna Valea Ursului, județul Neamt

Servicii administrație publică generală – 8411

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 24,14%

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punctde lucru/sucursală/filială(localitate)1

Obiect de activitate

1

PFA Berbece M. Mihai

Sat Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleagiene 0111

2

PFA Berbece C. F. Vasile

Sat Drăgești, comuna Dămienești, nr. 42, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminte oleagiene 0111

3

II Ursache V. Florin Vasile

Sat Negri, comuna Negri, nr. 49BIS, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminte oleagiene 0111

4

SC Agrofructex Com SRL

Sat Negri, comuna Negri, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

5

S.C. Agrodinamic S.R.L.

Sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău

Cultivarea cerealelor 0111

6

II Gheorghiu I. Gheorghe

Sat Plopana, comuna Plopana, nr. 341, județul Bacau

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

7

II Ungureanu V. Nicolae

Sat Plopana, comuna Plopana, nr. 341, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

8

II Matei Oana-Alexandra

Sat. Plopana, comuna Plopana, nr. 95, județul Bacau

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

9

PFA Umbrărescu Șt. Ștefan Sorin

Comuna Săucești, sat Siretu, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

10

II Manea Ștefan

Sat Siretu, comuna Săucești, nr. 75, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

11

PFA Botezatu Doru-Gabriel

Sat Stănișești, comuna Stănișești, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

12

PFA Botezatu Alexandrina-Cristina

Sat Stănișești, comuna Stănișești, nr.2, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

13

II Hușanu Gerard Lucian

Sat Traian, comuna Traian, nr.568, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

14

PFA Măriuț Carol

Comuna Traian, nr. 160, județul Bacău

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleagiene 0111

15

PFA Trandafir D. Marian

Sat Filipeni, comuna Filipeni, nr. 158, județul Bacău

Creșterea ovinelor și caprine 0145

16

PFA Mitrea Neculai

Sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacau

Creșterea ovinelor și caprinelor 0145

17

II Țâmpu N. Ionel

Sat Schineni, Comuna Săucești, nr. 373, județul Bacău

Creșterea aovinelor și caprinelor 0145

18

PFA Frunză O. Petru

Sat Vultureni, comuna Vultureni, nr. 55, județul Bacău

Creșterea ovinelor și caprinelor 0145

19

SC Prod Sag SRL

Sediu secundar (punct de lucru)-sat Schineni, comuna Săucești, județul Bacău

Sediu social-str. Banca Națională, bl. 46, sc. C, ap. 39, județul Bacău

Creștera porcinelor 0146

20

SC Silram Prest SRL

Sat Saucesti, comuna Saucesti, județul Bacau

Creșterea porcinelor – 0146

21

PFA Ciuchi A. Aurel

Sat Fruntești, comuna Filipeni, nr. 36, județul Bacău

Creșterea altor animale 0149

22

PFA Buganu I. Gheorghiță

Sat Fruntești, comuna Filipeni, nr. 30, județul Bacău

Creșterea altor animale 0149

23

PFA Oprișan Elena Lavinia

Sat Filipeni, comuna Filipeni, nr. 225, județul Bacău

Creșterea altor animale 0149

24

II Murgu Gh. Ștefan

Sat Plopana, comuna Plopana, nr. 204, județul Bacau

Creșterea altor animale 0149

25

II Tătaru I. Mariana

Sat Ițcani, comuna Plopana județul Bacău, județul Bacău

Creșterea altor animale (albine) 0149

26

PFA Galofteanu C. Adrian

Sat Traian, comuna Traian, nr. 54, județul Bacău

Creșterea altor animale 0149

27

II Andronache Paul Lucian

Sat Filipeni, comuna Filipeni, nr. 6 județul Bacau

Activități ferme mixte (cultura vegetala combinată cu cresterea animalelor) 0150

28

S.C. Nutextract S.R.L

Punct de lucru – sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău

Sediu social-str. Bicaz, nr. 132, bl. 132 Bacau, judetul Bacau

Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei si caolinului 0812

29

S.C. Eug Prod S.R.L.

Sat Traian, comuna Traian, județul Bacau

Fabricarea vinurilor din struguri 1102

30

S.C. Profile si Panouri S.R.L

Sat Plopana, comuna Plopana, nr. 118, județul Bacău

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplarie, pentru construcții 1623

31

S.C. Bio-Cdi S.R.L.

Sat Șerbești, comuna Săucești, nr. 65, județul Bacău

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 2223

32

S.C. Leon Expert S.R.L.

Sat Bogdan Voda, comuna Saucesti, județul Bacau

Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor mecanice 2511

33

S.C. Agritim Service S.R.L.

Sat Traian, comuna Traian, nr. 626, județul Bacău

Repararea mașinilor 3312

34

S.C. Motris Company S.R.L.

Punct de lucru – sat Negri, comuna Negri, județul Bacău

Sediu social. Str. Prelungire Bradului, nr. 127, sc. D, ap. 8, județul Bacau

Captarea, tratarea si distributia apei 3600

35

S.C. Big Grup S.R.L.

Punct de lucru – sat Berești-Bistrița, comuna Berești-Bistrița, județul Bacău

Sediu social str. Veronica Micle, bloc. 4, sc. C, ap. 50, județul Neamț.

Lucrări de construcții a cladirilor rezidentiale și nerezidentiale 4120

36

S.C. Social Construct S.R.L

Sat Prăjești, comuna Prăjești, nr. 1003, județul Bacău

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4120

37

S.C. Amenaluc Cons S.R.L.

Sat Schineni, comuna Săucești, nr. 11, județul Bacău

Lucrări de pregătire a terenului 4312

38

S.C. Velauto Company S.R.L.

Sat Secuieni, comuna Secuieni, nr. 1, sc. B, ap. 1, judetul Bacău

Întreținerea și repararea autovehiculelor 4520

39

II Eulampiev Aida

Sat Drăgești, comuna Dămienești, nr. 35, județul Bacău

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711

40

PFA Toma V. Vasile

Sat Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacău

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711

41

Societatea Cooperativa de Consum Roșiori

Sat Rosiori, comuna Rosiori, județul Bacau

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711

42

II Niță Cosmin Vasile

Sat Săucești, comuna Săucești, strada Narciselor, nr. 2, județul Bacău

Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771

43

SC Capico Prod S.R.L.

Sat Schineni, comuna Săucești, nr. 136, strada Mare, județul Bacau

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711

44

II Gherghelucă V. Lucica

Sat Traian, comuna Traian, nr. 305, județul Bacau

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711

45

SC Mercom SA

Sat Siretu, comuna Săucești, județul Bacău

Comert cu amanuntul al carnii și al produselor din carne, în magazine specializate 4722

46

S.C. Stegaiu S.R.L

Sat Bogdan Voda, comuna Săucești, județul Bacău

Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători-4931

47

S.C. Pietratrans S.R.L.

Sat Prajești, comuna Prăjești, județul Bacău

Transporturi rutiere de mărfuri 4941

48

S.C. Tob Transport S.R.L.

Sat Traian, comuna Traian, nr. 439, județul Bacau

Transporturi rutiere de mărfuri 4941

49

PFA Puiu P. Carmen-Diana

Punct de lucru – sat Fruntești, comuna Filipeni, județul Bacău Sediu social, Str. Tecuciului nr. 56, județul Bacau

Activitati de consultanță pentru afaceri și management 7022

50

II Bibire V. Adi Constantin

sat Bibirești, comuna Ungureni, nr. 22, județul Bacau

Activitati de arhitectura 7111

51

PFA Eșanu Gheorghe-Pavel

Sat Traian, comuna Traian, bl. 5, sc. A, etaj 1, ap. 2, județul Bacău

Activități de inginerie si consultanță tehnică legate de acestea 7112

52

S.C. Holistic Consulting S.R.L.

Sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacau

Activitati de consultanta pentru afaceri si management 7414

53

S.C. Tedivet Expert S.R.L.

Sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău

Activitari veterinare 7500

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 60,92%

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1

Obiect de activitate2

1

Asociația Rromilor Creștini „Calea Adevărul și Viața”

Punct de lucru in baza contractului nr. 1647/08.05.2015 sat Secuieni, comuna Secuieni, județul Bacău

Sediu social: Localitatea Bacau, Alea Aviatorilor, nr. 30, bl. 30, Sc. A, ap. 5, județul Bacău

Apărarea drepturilor și sprijinirea minorităților rrome

2

Asociația Muguraș Săuceștean

Sat Săucești, Comuna Săucești, județul Bacău

Asociație culturală având ca obiectiv sprijinirea tineretului prin desfășurarea de activități de promovare și educare a tinerilor, dar și realizarea de activități de consiliere profesională și îndrumare vocațională în favoarea tinerilor

3

Asociația ”Arca Postel”

Sat Schineni, comuna Săucesti, județul Bacau

Asociație cu acțiuni social-caritative în favoarea persoanelor defavorizate

Dezvoltarea abilităților individuale ale fiecarui copil

4

Asociația ”Speranța Vieții”

Sat Schineni, comuna Saucesti, județul Bacau

Consilierea persoanelor abuzate fizic și psihic

Asociație cu acțiuni social-caritative în favoarea persoanelor defavorizate

Consilierea adolescenților în vederea orientării profesionale și scolare

5

Asociația proprietarilor de pădure ”Poenița” Berești Bistrița

Sat. Beresti-Bistrita, comuna Berești-Bistrița, județul Bacău

Asociație în sector forestier de a promova și apăra interesele proprietarilor de pădure.

Asigurarea protecției actualului fond forestier și funciar, extindere a suprafețelor împădurite, măsuri de prevenire a eroziunii și degradarii solului

6

Asociația ”Teiul Plopana”

Sat Plopana, comuna Plopana, nr. 113, județul Bacău

Respectarea regimului silvic al pădurii

Asigurarea conservării și ameliorarea biodiversității

7

Fundația pentru Dezvoltare Rurală

Sat Filipeni, Comuna Filipeni, judetul Bacau

Conservarea mediului inconjurator și a biodiversității ecologice

Informare, sensibilizarea și educarea comunității locale privind chestiuni care privesc protecția mediului

8

Asociația Agrozoo Plopana

Sat Rusenii de Sus, comuna Plopana, nr. 98, județul Bacău

Sprijinirea activității crescătorilor de animale.

Activități de cercetare în domeniul agricol

9

Asociația ”Zootehnică” Traian

Sat Traian, comuna Traian, județul Bacău

Promovarea intereselor crescătorilor de animale din zonă

10

Asociația AgrozooAgro Ungureni

Sat Bibiresti, comuna Ungureni, județul Bacau

Asociația crescătorilor de animale

11

Societatea Agricolă ”Sturza”

Sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău

Exploatarea agricolă a pământului, mașinilor, animalelor și altor mijloace

PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 12,64%

PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE

Nr. crt.

Nume și prenume

Domiciliu1

Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL

1.

PF Răileanu Cătălin-Vasilică

Sat. Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacau

Dezvoltarea sustenabilă a teritoriului

2

PF Afrențoae Ștefan

Resedinta: sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău

Str. Miron Costin, nr. 7, bl. 7, sc F, et. 1, ap. 4, județul Bacău

Dezvoltarea sustenabilă a teritoriului

PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 2,30% (max. 5%)

 

Vezi Membrii GAL Colinele Tutovei in format PDF

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.