Masura 41.312

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” se încadrează în AXA III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. Obiectivele specifice ale Măsurii 312 se referă la:
  • Crearea şi meţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
  • Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi;
  • Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătăţite;
Obiective operaţionale ale Măsurii 312 se referă la:
  • Dezvoltarea si promovarea economiei rurale prin încurajarea de parteneriate public-privat şi suţinerea activităţilor non-agricole de interes local;
  • Dezvoltarea micro-întreprinderilor existente în sectorul non-agricol de bază, în special de către tineri şi femei;
Fondurile totale alocate Măsurii 41.312 sunt de 164.705,88 euro din care
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe Măsură Contribuţia FEADR Măsură Contribuţia public naţională Contribuţia privată
8 7.000 164.705,88 112.000 28.000 24.705,88
 

Informatii la zi

Pentru a fi la zi cu ultimele informaţii privind Măsura 312 vă rugăm să accesaţi site-ul www.apdrp.ro la secţiunea Investitii prin PDNR/ Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”  

Modificari recente

  Pentru formulare de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI  

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie deschisă cu Adobe Acrobat Reader versiunea 9.3.0. În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 9.3.0. de pe pagina oficială de internet a APDRP (www.apdrp.ro) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibilă de pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastră de Adobe Acrobat Reader, accesaţi meniul Help›About Adobe Reader. De asemenea, vă recomandăm ca sistemul de operare al calulatorului personal să fie Windows XP!

Ultima versiune a documentelor necesare accesării măsurilor PNDR, precum şi toate anexele necesare scrierii şi depunerii unui proiect se găsesc pe site-ul www.apdrp.ro, la secţiunea destinată fiecărei măsuri.

Important

Pentru proiectele care prevăd construcţii sau montaj este necesar depunerea atât a PROIECTULUI TEHNIC, cât şi a STUDIULUI DE FEZABILITATE

 
Nr.Crt. Tip document Nume document Actiuni
1. PDF Ghidul-Solicitantului-Masura-312-S 04 Descarca
2. LINK Anexa 1 - CEREREA de FINANTARE M312 - V 7.3 Deschide
3. PDF Fisa Masurii Descarca
4. Word Acord de parteneriat Descarca
5. PDF Verificarea Conformitatii pentru M 312 Descarca
6. PDF Verificarea eligibilitatii pentru M 312 Descarca
7. PDF Criterii de selectie pentru M 312 Descarca

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.