Descriere proiect

 LOGO UE

Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei”

 

     Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID proiect: POCU/827/5/2/ 139541


 

     Locuitorii comunelor Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău vor beneficia timp de 2 ani și jumătate de activități menite să le crească calitatea vieții și să le diversifice sursele de venit. Măsurile integrate de sprijin pentru cele 250 de persoane vizate vor fi implementate în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie, cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020.      Proiectul este implementat de Sc Data Serv Accounting SRL din București (lider de proiect), Asociația Grup de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” – Afj din Săucești, jud. Bacău (partener 1) și Asociația ARTE 21 – Poveștile lumii din București (partener 2) timp de 30 de luni (27.04.2021-26.10.2023). Bugetul proiectul este de 4.781.788.50 lei din care 4.438.188,25 lei finanțare nerambursabilă europeană, 233.588,83 lei finanțare nerambursabilă de la bugetul national și 110.011,42 lei cofinanțarea beneficiarului.

  Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.