Comunicare in mass-media

GAL Prezentare proiecte – Decembrie 2014 (video) »


Parteneriatul, o sansa in dezvoltarea teritoriului Gal “Colinele Tutovei” »


Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Tutovei” continuă seria de activități de informare și promovare pe teritoriul în care își desfășoară activitatea, prin întâlniri cu beneficiarii măsurilor de finanțare ale proiectelor de dezvoltare rurală, cu partenerii GAL și alți actori locali interesați. seminar-nov.2014-300x225 Miercuri, 12 noiembrie 2014, a avut loc, la Căminul cultural din comuna Săucești, seminarul de informare cu tema ”Parteneriatul, o șansă în dezvoltarea teritoriului GAL “Colinele Tutovei”, la care au participat reprezentanți legali ai instituțiilor publice, parteneri și beneficiari de proiecte, dar și actori locali din teritoriul GAL ”Colinele Tutovei”. Experții GAL au prezentat celor prezenți proiectele de succes finalizate în teritoriul GAL, măsurile PNDR 2014-2020, dezvoltarea structurilor asociative în agricultură, precum și stadiul de absorbție a fondurilor europene la data de 1 Noiembrie 2014. Astfel, prin GAL Colinele Tutovei au fost semnate 60 contracte de finanțare în valoare de 2.434.593 euro, s-au realizat plăți către beneficiarii de proiect în valoare de 857.994 euro și se asteaptă semnarea ultimelor 3 contracte de finanțare în valoare de 115.407 euro. Participanții la seminarul din comuna Săucești au primit materiale de informare cu privire la activitatea Grupului de Acțiune locală și au urmărit, în premieră, spot-ul video cu proiectele de succes din teritoriul GAL Colinele Tutovei. Florin Moisă, vicepreședinte Asociația COMUNICO Asociația COMUNICO este partener al Asociației GAL Colinele Tutovei la evenimentele de informare și promovare ale acesteia. Sursa: http://primplan.info/parteneriatul-o-sansa-in-dezvoltarea-teritoriului-gal-colinele-tutovei/

Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei” »


Asociatia Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei” – O ȘANSĂ PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR AFLATE ÎNTRE RÂURILE SIRET ȘI BÂRLAD Asociatia Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei” este constituită ca asociație în februarie 2013 în baza pevederilor O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. GAL “Colinele Tutovei” este un parteneriat public privat format din 79 de mebrii, din care 20 sunt unități administrativ-teritoriale ce fac parte din unitatea geografică Podișul Moldovei, subunitatea Podișul Bărladului, zonă colinară denumită Colinele Tutovei, cu o suprafață de 1085 kmp și o populație de 57.940 locuitori . PARTENERI PUBLICI: – Consiliul Județean Bacău -20 de unități administrative: comuna Valea Ursului (din partea de sud-est a jud. Neamț), 19 comune din județul Bacău (Colonești, Dămienești, Filipeni, Horgești, Izvorul Berheciului, Lipova, Negri, Odobești, Oncești, Parincea, Plopana, Prăjești, Roșiori, Săucești, Secuieni, Stănișești, Traian, Ungureni, Vultureni) - Școala I-VIII Călugăreni (din comuna Dămienești). PARTENERI PRIVAȚI: 32 societăți comerciale, 9 ONG-uri, o unitate de cult (din Gloduri, com. Izvorul Berheciului), 15 persoane fizice. Asociația GAL “Colinele Tutovei” urmărește dezvoltarea durabilă și armonioasă a zonei vizate, în baza Planului de Dezvoltare Locală, document elaborat în anul 2012, pe baza procesului de consultare a comunităților partenere, partenerii socio-economici, reprezentanții administrației locale, ONG-uri, având la bază următoarele principii: obiectivitate, continuitate, coerență și transparență. GAL “Colinele Tutovei” gestionează un fond de 2.550.000 euro, destinat implementării proiectelor propuse de entitățile publice și private, ONG-uri, precum și de persoanele fizice care își desfășoară activitatea în teritoriu. Aparatul tehnic în perioada februarie 2013 – septembrie 2014, a evaluat și depus la OJFIR / CRFIR 63 de proiecte, distribuind astfe întregul fond de 2.550.000 euro, contractat pentru dezvoltarea durabilă și armonioasă a zonei în conformitate cu Planului de Dezvoltare Locală aprobat de M.A.D.R. În luna septembrie 2014, la nivelul GAL-ului, se aflau în implementare 26 de proiecte, finanțate prin Măsura 112 – “Instalarea tinerilor fermieri”, cu o valoare totală nerambursabilă de 896.000 euro. La fel de impresionant este rezultatul implementării la nivelul GAL-ului Masura 322, submăsurile a), b), c) – “Renovarea , dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, respectiv 21 de proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de1.026.694 euro. Sectorul privat este, la fel, de prezent în implementarea strategiei de dezvoltare locală, prin cele șase proiecte finanțate pe Masura 312 – “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microintreprinderi”, cu o valoare totală nerambursabilă de 305.328 euro. De asemenea, la nivelul GAL-ului au fost finanțate alte 10 proiecte: cinci pe Măsura 121 – “Modernizarea exploatațiilor agricole” cu o valoare totală nerambursabilă de 143.600 euro, trei pe Masura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistență” cu o valoare totală nerambursabilă de 13.500 euro, unul pe Masura 125- “Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” cu o valoare totală nerambursabilă de 153.400 euro și un altul pe Măsura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” cu o valoare totală nerambursabilă de 11.478 euro.   c1-300x224                 Periodic au fost organizate în teritoriu întălniri cu potențialii beneficiari de proiecte pentru a-i informa cu privire la modul de accesare al programului, a condițiilor tehnice pe care trebuie să le respecte, în vederea maximizării rezultatelor obținute la finalizarea investițiilor. c2-300x225                 O altă activitate a GAL-ului este participarea la șase târguri și expozitii în perioada septembrie 2013 – septembrie 2014. Cel mai important eveniment de acest gen este participarea ca expozant la Târgul AGROMALIM din Arad – târg internațional de agricultură, industrie alimentară și ambalaje. Programul târgului a cuprins o serie de conferințe tematice, una dintre cele mai interesante vizând “Agricultura românească în perspectiva 2014-2020. c3-300x224                 În scopul dezvoltării și menținerii standardelor profesionale, în cadrul asociației, instruirea personalului dar și a liderilor locali, a ocupat un loc important. În perioada noiembrie 2013 – aprilie 2014 au fost organizate trei cursuri cu tematici diferite: “Deprinderi antreprenoriale”, “Expert achizitii publice”, “Implementare Control INTERN Managerial OMFP 946″. c4-300x200               Participarea la Seminarul LEADER Franța-România, la Ploeuc-sur-Lie. Seminarul, organizat de GAL-ul din sudul Regiunii St. Brieuc din Franța, , în perioada 11-13 septembrie 2013 a fost punctul de plecare în scrierea cererii de finanțare pe Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” a proiectului de cooperare dintre GAL “Colinele Tutovei” și GAL Vale Muntelui. Obiectivul seminarului a fost tocmai cel al stimulării cooperării, consolidarea parteneriatului dintre actorii de dezvoltare rurală implicați în implementarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER. Asociația COMUNICO – partener al Asociației GAL Colinele Tutovei, la evenimentele de informare și promovare ale acesteia. sursa: http://primplan.info/grup-de-actiune-locala-colinele-tutovei/

Prezentarea proiectelor de succes in comunele Colonesti, Saucesti si Negri (video) »


Grupuri sanitare pentru scoli, realizate cu bani europeni, in comunele Colonesti, Saucesti si Negri

In luna septembrie, Asociatia Grup de Acțiune Locală ”Colinele Tutovei” a finalizat 3 proiecte in parteneriat cu administratiile locale din comunele Colonesti, Saucesti si Negri.

Proiectele au fost finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe Măsura 41. 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Cele trei proiecte au constat în amenajarea de grupuri sanitare la unități școlare din cele trei comune. Amenajarea grupului sanitar de la Școala din Colonești a necesitat o abordare constructivă specială, specifică statutului de monument istoric al clădirii, dar investiția a fost finalizată în termeni optimi, mai ales că prin contribuția comunității locale s-a reușit și construirea unui mini-teatru de vară pentru copii. Valoarea totală a proiectului a fost de 69.056 euro din care ajutor public nerambursabil 33.600 euro. Diana Puiu, manager GAL ColineleTutovei: ”Pentru că a fost și primul proiect depus, un proiect inovativ, când am văzut soluția tehnică aleasă – știind că este vorba de un monument istoric și se ridică probleme speciale de realizare – am rămas foarte impresionată. Noi dăm mereu Colneștiul ca exemplu de bună practică.” Valentin Mârzac, primarul comunei Colonești: ”Sunt mândru că, o dată cu începerea noului an școlar, se pot desfășura activități în condițiile cele mai bune în grădinița Colonești, întrucât a fost inaugurat grupul sanitar și totodată copiii au posibilitatea de a prezenta în aer liber diferite programe artistice, în noul teatru de vară.” În comuna Săucești, beneficiara amenajării grupului sanitar a fost școala din satul Siretu. Corpul Școlii cu clasele I-VIII Siretu a fost construit înainte de anul 1980, fără grup sanitar. Pentru ca spațiul să corespundă cerințelor actuale privind siguranța în exploatare, normelor de igienă și sănătate, a fost necesar realizarea grupului sanitar în incinta școlii. Elementul de inovare al acestui proiect este montarea unui panou solar care permite producerea de apă caldă la grupul sanitar construit. Valoarea totală a proiectului este de 43.887 euro din care ajutor public nerambursabil 32.713 euro. Valentin Manea, primarul comunei Săucești: ”A fost un proiect necesar, care deservește un număr de peste 150 de copii, un proiect dint-un lung șir de proiecte pe care ni le-am propus și sunt în derulare. Important este că avem finanțare și sursele necesare pentru dezvoltare. ” La Școala ”Ion Ionescu de la Brad” din satul Poiana, Comuna Negri, grupul sanitar a fost amenajat și refuncționalizat la ambele nivele, parter și etaj, ale clădirii. Elementul de inovare al acestui proiect este montarea a două panouri solare ce permit producerea de apă caldă la grupurile sanitare construite. Valoarea totală a proiectului este de 43.887 euro, din care ajutor public nerambursabil 32.713 euro. Eugen Dumea, primarul comunei Negri: ”Este un proiect mic dar important pentru comunitate și pentru școală. Este foarte important ca, în 2014, s avem grup sanitar în incinta școlii. Sperăm să accesăm și alte fonduri, mai mari și mai importante. ” saucesti-gr.sanitar-460x250 Sursa: http://primplan.info/toamna-se-numara-proiectele-finalizate/

Toamna se numara proiectele finalizate »


În luna septembrie, Asociația Grup de Acțiune Locală ”Colinele Tutovei” a finalizat 3 proiecte în parteneriat cu administrațiile locale din comunele Colonești, Săucești și Negri.

negri-scoala-300x200 saucesti-gr.sanitar-300x200           Proiectele au fost finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe Măsura 41. 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Cele trei proiecte au constat în amenajarea de grupuri sanitare la unități școlare din cele trei comune. Amenajarea grupului sanitar de la Școala din Colonești a necesitat o abordare constructivă specială, specifică statutului de monument istoric al clădirii, dar investiția a fost finalizată în termeni optimi, mai ales că prin contribuția comunității locale s-a reușit și construirea unui mini-teatru de vară pentru copii. Valoarea totală a proiectului a fost de 69.056 euro din care ajutor public nerambursabil 33.600 euro. Diana Puiu, manager GAL ColineleTutovei: ”Pentru că a fost și primul proiect depus, un proiect inovativ, când am văzut soluția tehnică aleasă – știind că este vorba de un monument istoric și se ridică probleme speciale de realizare – am rămas foarte impresionată. Noi dăm mereu Colneștiul ca exemplu de bună practică.” Valentin Mârzac, primarul comunei Colonești: ”Sunt mândru că, o dată cu începerea noului an școlar, se pot desfășura activități în condițiile cele mai bune în grădinița Colonești, întrucât a fost inaugurat grupul sanitar și totodată copiii au posibilitatea de a prezenta în aer liber diferite programe artistice, în noul teatru de vară.” În comuna Săucești, beneficiara amenajării grupului sanitar a fost școala din satul Siretu. Corpul Școlii cu clasele I-VIII Siretu a fost construit înainte de anul 1980, fără grup sanitar. Pentru ca spațiul să corespundă cerințelor actuale privind siguranța în exploatare, normelor de igienă și sănătate, a fost necesar realizarea grupului sanitar în incinta școlii. Elementul de inovare al acestui proiect este montarea unui panou solar care permite producerea de apă caldă la grupul sanitar construit. Valoarea totală a proiectului este de 43.887 euro din care ajutor public nerambursabil 32.713 euro. Valentin Manea, primarul comunei Săucești: ”A fost un proiect necesar, care deservește un număr de peste 150 de copii, un proiect dint-un lung șir de proiecte pe care ni le-am propus și sunt în derulare. Important este că avem finanțare și sursele necesare pentru dezvoltare. ” La Școala ”Ion Ionescu de la Brad” din satul Poiana, Comuna Negri, grupul sanitar a fost amenajat și refuncționalizat la ambele nivele, parter și etaj, ale clădirii. Elementul de inovare al acestui proiect este montarea a două panouri solare ce permit producerea de apă caldă la grupurile sanitare construite. Valoarea totală a proiectului este de 43.887 euro, din care ajutor public nerambursabil 32.713 euro. Eugen Dumea, primarul comunei Negri: ”Este un proiect mic dar important pentru comunitate și pentru școală. Este foarte important ca, în 2014, s avem grup sanitar în incinta școlii. Sperăm să accesăm și alte fonduri, mai mari și mai importante. ” Asociația COMUNICO si www.PrimPlan.Info – parteneri ai evenimentelor de informare și promovare ale Asociației GAL Colinele Tutovei. GAL                 sursa: http://primplan.info/toamna-se-numara-proiectele-finalizate/

Un parteneriat de succes »


Vineri 5 septembrie, Asociația GAL Colinele Tutovei și Primăria comunei Colonești au marcat finalizarea proiectului ”Amenajare grup sanitar la Școala Colonești”.

colonesti-100121-300x200 colonesti-100231-300x200           Proiectul a fost finanțat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe Măsura 41.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Amenajarea de la Școala din Colonești a necesitat o abordare constructivă specială, specifică statutului de monument istoric al clădirii, dar s-a reușit finalizarea investiției în termeni optimi. Diana Puiu, manager GAL ColineleTutovei: ”Pentru că a fost și primul proiect depus, un proiect inovativ, când am văzut soluția tehnică aleasă – știind că este vorba de un monument istoric și se ridică probleme speciale de realizare – am rămas foarte impresionată. Noi dăm mereu Colneștiul ca exemplu de bună practică.” Primarul comunei Colonești, Valentin Mârzac, este mândru că a rezolvat problema unui spațiu amenajat corespunzător pentru copii, în prag de începerea anului școlar, dar și – el însuși fiind un pasionat de istorie – bucuros că prin acest proiect dă un semn de prețuire față de trecutul și înaintașii localității. GAL                   sursa: http://primplan.info/un-parteneriat-de-succes/


"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.