POCU

LOGO UE

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei”

 

Titlu proiect: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de saracie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”

Logo

 

Obiectiv specific

(O.S.) 4.16 - Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de  a functiona într-o maniera auto-sustenabila

 _

 

Obiectiv specific (O.S.) 5.2 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC

 

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.