Informatii generale

harta-gal-colinele-tutovei Teritoriul acoperit de GAL GAL Colinele Tutovei este constituit din 21 de unităţi administrativ teritoriale, 1 unitate administrativ teritorială (comuna Valea Ursului) situată în partea de sud-est a judeţului Neamţ, şi 20 unităţi administrativ teritoriale (comunele:Berești Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Itești,Izvoru Berheciului, Lipova, Negri, Odobești, Oncești, Parincea, Plopana, Prăjești, Rosiori, Săucești, Secuieni,Stănișești, Traian, Ungureni, Vultureni ) situate în partea de nord-central-estică a judeţului Bacău. Cele 21 unităţi administrativ teritoriale fac parte din unitatea geomorfologică Podişul Moldovei, subunitatea Podișul Bârladului, zona colinară denumită Colinele Tutovei. Teritoriul GAL Colinele Tutovei este situat între râurile Siret şi Bârlad, râul Bârlad fiind afluent de stânga al Siretului, şi corespunde unei zone în care resursele specifice de apă din bazinele hidrografice sunt mai mici decât media pe ţară. Informații generale privind implementarea SDL prin intermediul LEADER SDL= Strategia de Dezvoltare Locală este documentul de referinţă al Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), document aprobat de finanţatori (Uniunea Europeana, Guvernul României prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020) pentru implementare în teritoriul specific fiecărui GAL. Strategia Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Colinele Tutovei este publicată în secţiunea Prezentare în varianta iniţială şi în toate versiunile derivate din acesta, dat fiind posibilele actualizări ale variantei iniţiale – cu acordul autorităţilor finanţatoare/ contractante (AM PNDR , AFIR/CRFIR 1 Nord Est). LEADER =Programul LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale) face parte din iniţiativele comunitare ale Uniunii Europene. Această iniţiativă s-a născut cu ocazia reformei Fondurilor structurale din 1989. Fiecare iniţiativă are ca scop să experimenteze metodele şi ideile privind problemele de cheie ale statelor membre pentru a putea rectifica şi îmbogăţii politicile generale. Ca şi resursă a Uniunii Europene apare 1991 care atunci acorda sprijin financiar teritorilor care nu sunt acoperite de planurile de dezvoltare ale statelor membre dar dezvoltarea lor reprezintă interesele Uniunii Europene si a celor mai subdezvoltate regiuni. Azi funcţionarea programului a depăşit conceptul de dezvoltare economică a spaţiului rural, de a lungul împlementării s-au format parteneriate, reţele care intensifică sentimentul de apartenenţă, dispoziţia de a colabora şi participarea în viaţa publică. Programul LEADER+ este o parte a politicii de dezvoltare rurală care reprezintă cel de al doilea pilon al Politicii Agricole Comunitare. Descrierea generală a măsuri 19-LEADER Abordarea LEADER urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politici Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR și presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptat nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. Acțiunile care vor fi întreprinse în cadrul acestei măsuri sunt grupate în 4 sub-măsuri, respectiv: Sub-Măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) Sub-Măsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală . Sub-Măsura 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală (GAL) Sub-Măsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.