Rapoarte de evaluare

În cadrul acestei pagini puteţi consulta RAPOARTELE DE EVALUARE pentru proiectele depuse în cadrul sesiunilor de cereri de proiecte.

Persoanele care au depus proiecte de finanţare vor fi notificate în scris de către Grupul de Acţiune Locală cu privire la rezultatul evaluării proiectelor respective (Raport de Evaluare).

Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare.

Astfel, după emiterea şi publicarea Raportului de Evaluare şi a notificărilor aferente, solicitanţii pot depune o contestaţie la GAL unde au depus si Cererea de Finanţare, în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare sau că aceasta îi dezavantajează. Contestaţiile se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoate de la postarea pe site-ul GAL a Raportului de Evaluare.

Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 28 din 31.01.2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora.

Sesiunea 06/2014 Măsura 322 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 322 este următorul:Raport de evaluare M 413.322 (06)
 
Sesiunea 08/2014 Măsura 112 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 112 este următorul:Raport de evaluare M 411.112 (08)
 
Sesiunea 07/2014 Măsura 112 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 112 este următorul:Raport de evaluare M.411.112 sesiunea 07
 
Sesiunea 03/2014 Măsura 421Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 421 este următorul:Raport de evaluare M.421 sesiunea 03
 
Sesiunea Sesiunea 04/2013 Măsura 312 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 312 este următorul:Raport de evaluare Masura 413.312-Sesiunea 04
 
Sesiunea Sesiunea 06/2013 Măsura 112 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 112 este următorul:Raport de evaluare Masura 411.112-Sesiunea 06
 
Sesiunea Sesiunea 05/2013 Măsura 322 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 322 este următorul:Raport de evaluare Masura 413.322-Sesiunea 05
 
Sesiunea Sesiunea 04/2013 Măsura 322 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 322 este următorul:Raport de evaluare Masura 413.322-Sesiunea 04
 
Sesiunea Sesiunea 04/2013 Măsura 121 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 121 este următorul:Raport de evaluare Masura 411.121-Sesiunea 04
 
Sesiunea Sesiunea 05/2013 Măsura 112 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 112 este următorul:Raport de evaluare Masura 411.112-Sesiunea 05
 
Sesiunea 03/2013 / Măsura 312 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 312 este următorul:Raport de evaluare Masura 413.312 - Sesiunea 3
 
Sesiunea 04/2013 / Măsura 112 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 312 este următorul:Raport de evaluare Masura 411.112 - Sesiunea 4
 
Sesiunea 03/2013 / Măsura 121 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 121 este următorul:Raport de evaluare Masura 411.121 - Sesiunea 3
 
Sesiunea 01/2013 / Măsura 421 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 421 este următorul:Raport de evaluare Masura 421
 
Sesiunea 01/2013 / Măsura 125 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 125 este următorul:Raport de evaluare Masura 125
 
Sesiunea 02/2013 / Măsura 112 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 112 este următorul:Raport de evaluare Masura 112 - Sesiunea 02
 
Sesiunea 01/2013 / Măsura 322+111 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 322+111 este următorul:Raport evaluare Masura Atipica 413.322+111
 
Sesiunea 02/2013 / Măsura 322 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 322 este următorul:Raport evaluare Masura Atipica 413.322
 
Sesiunea 01/2013 / Măsura 112 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte Măsura 112 este următorul:Raport evaluare Masura 411.112
   
Sesiunea 01/2013 / Măsura 141 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte pentru Măsura 141 este următorul:Raport evaluare Masura 411.141
 
Sesiunea 01/2013 / Măsura 121 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte pentru Măsura 121 este următorul:Raport evaluare Masura 411.121
 
Sesiunea 01/2013 / Măsura 312 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte pentru Măsura 312 este următorul:Raport evaluare Masura 413.312
 
Sesiunea 01/2013 / Măsura 322 Raportul de EVALUARE aferent sesiunii cererii de proiecte pentru Măsura 322 este următorul:Raport evaluare Masura 413.322

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.