Instruire personal GAL si lideri locali

Organizare curs “Managementul riscului și managementul resurselor în proiectele cu finanțare nerambursabile, finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, in perioada 29 iunie – 1 iulie 2015 »


Activitatea s-a desfasurat la Hotel Bistrita din Bacau, in perioada 29 iunie - 1 iulie 2015 si a fost organizata de catre SC ANDERSEN CONSULTING SRL Iasi. Cursul s-a adresat atat beneficiarilor de proiecte finantate prin Gal, care reprezinta un risc in implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aflate in stadiul de implementare, si aparatului tehnic al GAL-ului, in total 15 participanti. Cursul a fost structurat sa raspunda urmatoarelor probleme:
  • Stabilirea contextului
  • Identificarea riscului
  • Analiza riscului
  • Evaluarea riscului
  • Tratarea riscului
Rezultatul cursului a fost tratarea riscului prin gasirea resurselor umane si materiale pentru ameliorarea riscului. Cursul s-a desfasurat in scopul implementarii in bune conditii si la timp a Strategiei de dezvoltare Locala.

Organizare curs ,,Planificarea participativa si monitorizarea proiectelor din cadrul strategiei de dezvoltare locala”, desfasurat in perioada 25-27 Mai 2015 »


Activitatea s-a desfasurat la pensiunea Bella Vista din Brasov- Sacele, in cadrul cursului organizat de catre SC ANDERSEN CONSULTING SRL Iasi. Cursul s-a adresat reprezentantilor legali ai proiectelor finantate prin Gal, finalizate sau aflate in diferite stadii de implementare, beneficiarilor publici, privati din teritoriul Gal si aparatului tehnic al GAL-ului, in total 26 participanti. Cursul si-a propus sa fie un garant al succesului, o modalitate excelenta de informare, vizibilitate, transparenta, responsabilizare pentru proiectele finantate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. Abordarea participativa a cursului a valorificat, stimulat si incurajat GAL-ul si beneficiarii de proiecte finantate prin GAL sa se implice in identificarea propriilor nevoi si probleme cu care se confrunta in procesul de implementare/monitorizare si sa dezvolte solutii la problemele cu care se confrunta. Activitatile cursului au permis intalnirea cu un GAL din zona Brasov, cu scopul realizarii unui schimb de experienta pe probleme de planificare participativa in procesul de implementare/monitorizare a proiectelor din strategie. Cursul, cu o durata de 3 zile, s-a desfasurat in scopul implementarii in bune conditii si la timp a Strategiei de Dezvoltare Locala.

Organizare curs „Paliere de comunicare pentru proiectele finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” , desfasurat in perioada 27-29 Aprilie 2015 »


Activitatea s-a desfasurat la restaurantul Green Parc din Bacau, in cadrul cursului organizat de catre SC ANDERSSEN CONSULTING SRL Iasi. Grupul ținta a fost format astfel: 18 reprezentantii ai UAT, 1 reprezentant al Asociatiei Muguraș Săuceștean, 1 beneficiar pe Masura 121 din com. Plopana, care la această dată au proiecte în derulare dar și cei șase angajati GAL. Cursul urmărește prezentarea palierelor de comunicare care se stabilesc între personalul GAL și beneficiarii de proiecte finanțate din strategie, pentru că nici o activitate nu poate fi imaginată în afara procesului de comunicare. Obiectul cursului face referire la: • Codul de comunicare între parteneri, în cadrul unui proiect cu finantare nerambursabilă; • Paliare de comunicare (comunicarea de jos în sus, comunicarea sus în jos, comunicarea pe orizontală, etc) în cadrul unui proiect cu finantare nerambursabilă; • Bariere ale comunicării între personalul GAL și beneficiarii de proiecte finanțate din strategie; • Moduri de gestionare a timpului pentru personalul GAL și pentru beneficiarii de proiecte finanțate din strategie; • Modalităţi de ameliorare şi optimizare a comunicării intre personalul GAL și beneficiarii de proiecte finanțate din strategie. Pentru eficentizarea și îmbunătățirea comunicării între GAL și beneficiarii de proiecte, mass-media și public, este deosebit de important respectarea regulilor unei bune comunicări. Practicile bune de comunicare coduc la evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol implementarea Strategia de Dezvoltare Locală. Cursul crează premizele cunoașterii unor canale de comunicare între beneficiarii de proiecte și aparatul tehnic al GAL-ului, evitându-se astfel apariția unor situatii de criză.

Participare curs – formare profesionala – Evaluator Proiecte in perioada 13-28 octombrie 2014 »


In perioada 13-28 octombrie 2014 responsabilii tehnici (in numar de 5),Gal” Colinele Tutovei” au participat la cursul de formare profesionala Evaluator Proiecte organizat de CRS Nord –Est –Piatra Neamt. Prin participarea la curs, participantii au dobandit urmatoarele competente specifice: -        Pregatirea personala pentru evaluare -          Organizarea procesului de evaluare -          Evaluarea propunerii de proiect -          Validarea evaluarii -          Acordarea de asistenta tehnica pentru selectia de proiecte La abosolvirea  cursului , participantii au primit  certificate de absolvire avizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari  recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 129/2000.

Organizare curs “Implementare Control INTERN Managerial OMFP 946”, desfasurat in perioada 02-04 APRILIE 2014 »


Activitatea s- a desfasurat la pensiunea MAGIC GARDEN din Bacau, in cadrul cursului organizat de catre SC ANDERSSEN SRL in parteneriat cu Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Iasi. La curs a participat 6 persoane din aparatul tehnic a GAL-ului si 9 lideri locali desemnati la nivelul comunei de catre reprezentantii locali ai comunelor. Participantii la curs au beneficiat de instruire in domeniul sistemului de control intern managerial conform OMFP 946. Cursantii au fost interesati de activitatile cursului, s-au implicat in realizarea aplicatiilor practice, au pus intrebari pertinente si la obiect si au comunicat eficient cu trainerul. Cursul "Implemntare Control INTERN Managerial OMFP 946" s-a desfasurat pe parcursul a 3 zile -02-03 Aprilie 2014. La sfarsitul cursului, in urma evaluarii, fiecare cursant a primit certificat de absolvire, recunoscut pe piata muncii – ANC.

Organizare curs “Expert achizitii publice”, desfasurat in perioada 21-23 Martie 2014 »


Cursurile s- au desfasurat la sediul SC. Ghervase & Ghervase din Bacau. La curs au participat 6 angajati ai GAL Colinele Tutovei si 9 reprezentanti ai liderilor locali. Cei 15 cursanti au participat in mod activ la derularea activitatilor, dovedind o buna cunoastere a domeniului achizitiilor publice, cu precadere din perspective managementului de proiect si implementarii proiectelor, o excelenta cunoastere Legislatiei in vigoare si a legilor complementare (privind finantele si contabilitatea publica, bugetare, etc.), precum si dedicarea catre formarea profesionala continua, care,in opinia noastra, constituie cel mai mare atu al expertului de achizitii, acesta fiind confruntat periodic cu modificarile legislatiei in domeniu. Cursul a cuprins : Partea practica constand in simularea unui proces de participare cu oferta la o invitatie de participare emisa de o autoritate contractanta, in cadrul careia cursantii au pregatit oferta tehnica, oferta financiara, completarea formularelor si depunerea ofertei intr-un termen stabilit, ulterior participand si la o licitatie electronica. . Cursantii au fost interesati de activitatile cursului, s-au implicat in realizarea aplicatiilor practice, au pus intrebari pertinente si la obiect si au comunicat eficient cu trainerul Cursul a durat 3 zile ;21-23 Martie . La sfarsitul cursului, in urma evaluarii, fiecare cursant a primit certificat de absolvire, recunoscut pe piata muncii.

ORGANIZARE CURS “Deprinderi antreprenoriale”, desfasurat in perioada 21-29 noiembrie 2013 »


Cursurile s au desfasurat la sediul SC. Ghervase & Ghervase din Bacau. Au participat un numar de 15 persoane - lideri din comunele arondate Gal - ului si doua personae din aparatul tehnic. Cursul a cuprins :
  •  Teorie- Prezentarea legislatiei; Marketing; Management; Managementul resurselor umane; Frangiza; Obtinerea finantarii
  • Parte practica- Infiintare plan de afacere pentru: Infiintare ‘’ferma cultura cereale,,; Achizitie utilaje pentru modernizarea exploatatiei agricole.
Cursul a durat 7 zile . La sfarsitul cursului, in urma evaluarii, fiecare cursant a primit o diploma.


"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.