Arhiva Sesiunea 2017 Masura 3/A – Apelul 01

Ghidul solicitantului  M.3 Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură - Deschide aici Anexa 1 - Cerere Finantare - corespondent sM 9.1 V1 - Deschide aici Anexa 2 - Model Plan afaceri - Deschide aici Anexa 3 - Stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei - Deschide aici Anexa 4 - Lista localitati HNV - Deschide aici Anexa 5 - Model_plan_marketing - Deschide aici Anexa 5 - Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene - Deschide aici Anexa 6 - Model Contract finantare - Deschide aici Anexa 8 - Lista actelor normative utile - Deschide aici Anexa 9 - Declaratie incadrare intrepr in IMM - Deschide aici Anexa 10 Fișa măsurii - Deschide aici Declaratie ca solicitantul a creat noi locuri de munca – Deschide aici Fisa de evaluare generală E1.2 - Deschide aici Fisa de verificare a conformitatii - Deschide aici Anexa 1 - Cerere Finantare - corespondent sM 9.1 - Anulat

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.