Rapoarte de contestaţii

Rapoartele de Contestaţii pentru proiectele depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013 în vederea accesarii fondurilor nerambursabile disponibile, sunt prezentate mai jos în ordine cronologică, începând cu prima sesiune pentru depunerea proiectelor, respectiv Martie 2013.

CONTESTAREA DECIZIEI privind EVALUAREA PROIECTELOR

Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare.
Astfel, după emiterea şi publicarea Raportului de Evaluare şi a notificărilor aferente, solicitanţii pot depune o contestaţie la GAL unde a depus si Cererea de Finanţare, în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare sau că aceasta îi dezavantajează.
Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 28 din 31.01.2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora.

Analiza contestaţiilor se va face de către GAL. Analizarea contestaţiei şi întocmirea raportului privind contestaţia vor fi efectuate de alt expert decât cel care a evaluat iniţial Cererea de finanţare.

În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de Contestaţii poate solicita GAL, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare.
Raportul asupra contestatiei propune admiterea, admiterea partiala sau respingerea contestatiei si este intocmit de Comisia de Contestaţii, si aprobat de Reprezentantul Legal al GAL. Raportul de contestatie are o singura rezolutie: admis sau respins.
Dupa intrunirea Comisiei de Contestatii, Secretariatul Comisiei de Contestaţii va transmite la GAL o copie a raportului de contestatii in vederea notificarii solicitantilor
Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GAL-ului
GAL va aduce la îndeplinire prevederile raportului de contestaţie şi va notifica solicitanţii în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

 

Nr.Crt. Tip document Nume document Actiuni
1 PDF Sesiunea 06/13 – Raport de contestatie – Masura 411.112 Descarca
2 PDF Raport de contestaie pentru proiectele depuse pe Masura 411.112 Descarca

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa 4 LEADER. Contract de finanţare Nr. C43120211210448412/11.02.2013.

steag ue

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.