Obiective

     Obiectivul general al proiectului este reducerea cu 250 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu domiciliul în comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău (care se află pe teritoriul vizat de SDL Colinele Tutovei), prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului DLRC, timp de 30 de luni.

 

Obiective specifice:

  • Operationalizarea centrului de zi pentru socializare si petrecerea timpului liber din comuna Prajesti, jud. Bacau si furnizarea serviciului social aferent catre 250 de beneficiari cu domiciliul in comunele partenere.

  • Sprijinirea a 100 de persoane apte de munca si aflate în risc de saracie sau excluziune sociala cu domiciliul în comunele partenere

  • Sprijinirea a 25 de persoane apte de munca si aflate în risc de saracie sau excluziune sociala cu domiciliul în comunele partenere

  • Cresterea coeziunii sociale si tolerantei prin activitati de animare sociala si voluntariat la care sa participe 250 de persoane

 

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.