Masura 10/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

Sesiunea 2022 Masura 10/6B – Apelul 01 –EURI - Dezvoltarea infrastructurii sociale – publicat 28.10.2022

 

!!!!! Nota de informare privind aplicarea stampilei pe documente – Deschide aici – publicat 28.10.2022

  Ghidul Solicitantului M10  Dezvoltarea infrastructurii sociale - Deschide aici Anexa 1 – Cerere Finantare – Deschide aici Anexa 1 - Cerere Finantare servicii  - Deschide aici Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate HG907 – Deschide aici Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici – Deschide aici Anexa 4 – Contract de Finantare – Deschide aici Anexa 5 – Fisa masurii – Deschide aici Anexa 6 – Recomandari analiza cost-beneficiu – Deschide aici Anexa 7 – Acte normative utile – Deschide aici Anexa 8 – Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect – Deschide aici Anexa 9 – Model Acord de Parteneriat – Deschide aici Anexa 10 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale – Deschide aici Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Deschide aici Anexa 12 - Rezultate recensamantul populatiei 2011 - Deschide aici Fisa de evaluare generala 1.2L pentru investitii si servicii– Deschide aici Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici Metodologie de verificare Cerere de finantare servicii - Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.