Masura 41.322

Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" se încadrează în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiective:

a. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural; b. Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală; c. Creşterea numărului de sate renovate; d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural.

Fondurile totale alocate Măsurii 41.322  sunt de 1.542.314.29 euro din care
Nr. de proiecte prevăzute Cost total maxim Estimarea costului total pe Măsură Contribuţia FEADR Măsură Contribuţia public naţională Contribuţia privată
47 200.000 1.542.314.29 1.165.280 291.320 85.714.29
 

Informatii la zi

Pentru a fi la zi cu ultimele informaţii privind Măsura 322 vă rugăm să accesaţi site-ul www.apdrp.ro la secţiunea Investitii prin PDNR/ Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Modificari recente

Pentru formulare de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI

Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie deschisă cu Adobe Acrobat Reader versiunea 9.3.0. În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 9.3.0. de pe pagina oficială de internet a APDRP (www.apdrp.ro) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibilă de pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastră de Adobe Acrobat Reader, accesaţi meniul Help›About Adobe Reader. De asemenea, vă recomandăm ca sistemul de operare al calulatorului personal să fie Windows XP!

Ultima versiune a documentelor necesare accesării măsurilor PNDR, precum şi toate anexele necesare scrierii şi depunerii unui proiect se găsesc pe site-ul www.apdrp.ro, la secţiunea destinată fiecărei măsuri.

Important

Pentru proiectele care prevăd construcţii sau montaj este necesar depunerea atât a PROIECTULUI TEHNIC, cât şi a STUDIULUI DE FEZABILITATE
Nr.Crt. Tip document Nume document Actiuni
1. PDF Ghidul Solicitantului pentru Masura 322-S6 Descarca
2. PDF Cerere de finantare versiunea Mai 2013 Descarca
3. PDF Fisa Masurii Descarca
4. Word Acord de parteneriat Descarca
5. PDF Verificarea conformitatii pentru M 322 Descarca
6. PDF Verificarea eligibilitatii pentru M 322 Descarca
7. PDF Criterii de selectie pentru M 322 Descarca

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.