Grup tinta

     Grupul țintă al proiectului este format din 250 de persoane adulte aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu domicilul în comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești, județul Bacău.

     Cele 250 de persoane vor beneficia de servicii sociale în cadrul Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului din Prăjești care a fost finanțat ca investiție hard prin PNDR 2014-2020 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Colinele Tutovei și care va fi operaționalizat prin proiectul care face obiectului prezentului comunicat de presă.

     De asemenea, 125 de persoane din grupul țintă vor beneficia de măsuri de sprijin în vederea ocupării sau auto-ocupării astfel:

          - 100 de persoane vor beneficia de servicii de inserție pe piața muncii (consiliere și orientare profesională, formare profesională, medierea muncii),

          - 25 de persoane vor fi formate în domeniul antreprenorial, iar 8 dintre acestea vor primi finanțare în valoare de 17.000 euro pentru înființarea propriilor întreprinderi.

     Toate cele 250 de persoane din grupul țintă vor participa la cursul de voluntariat din proiect și vor fi implicate în activități de incluziune și coeziune socială.

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.