Strategia de dezvoltare locala

Modificari ale strategiei de dezvoltare locala Asociatia GAL "Colinele Tutovei" - 2024 - publicat 26.04.2024

Nota privind propunerea de modificare a SDL nr.1, complexa, anul 2024, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" din data de 25.04.2024 - Deschide aici

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III

Capitolul IV

Capitolul V

Capitolul VI

Capitolul VII

Capitolul VIII

Capitolul IX

Capitolul X

Capitolul XI

Capitolul XII

Anexa I - Parteneriat constituit

Anexa II - Fisa de prezentare a teritoriului

Anexa III - Componenta parteneriatului

Anexa IV - Planul de finantare GAL Colinele Tutovei

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

. .

Modificari ale strategiei de dezvoltare locala Asociatia GAL "Colinele Tutovei" - 2023 - publicat 27.06.2023

Nota privind propunerea de modificare a SDL nr.1, simpla, anul 2023, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" din data de 26.06.2023 - Deschide aici

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III

Capitolul IV

Capitolul V

Capitolul VI

Capitolul VII

Capitolul VIII

Capitolul IX

Capitolul X

Capitolul XI

Capitolul XII

Anexa I - Parteneriat constituit

Anexa II - Fisa de prezentare a teritoriului

Anexa III - Componenta parteneriatului

Anexa IV - Planul de finantare GAL Colinele Tutovei

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

.

Modificari ale strategiei de dezvoltare locala Asociatia GAL "Colinele Tutovei" - 2022 - publicat 01.09.2022

Nota privind propunerea de modificare legislativa/administrativa SDL nr.1, anul 2022, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" din data de 30.08.2022 - Deschide aici

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III - IX

Capitolul X

Capitolul XI - XII

Anexa I - Parteneriat constituit

Anexa II - Fisa de prezentare a teritoriului

Anexa III - Componenta parteneriatului

Anexa IV - Planul de finantare GAL Colinele Tutovei

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

.

Modificari ale strategiei de dezvoltare locala Asociatia GAL "Colinele Tutovei" - 2021 - publicat 29.11.2021

Nota privind propunerea de modificare administrativaa SDL nr.1, anul 2021, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" din data de 26.11.2021 - Deschide aici

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III - IX

Capitolul X

Capitolul XI - XII

Anexa III - Componenta parteneriatului

Anexa IV - Planul de finantare GAL Colinele Tutovei

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

.

Modificari ale strategiei de dezvoltare locala Asociatia GAL "Colinele Tutovei" - 2021 - publicat 22.10.2021

Nota privind propunerea de modificare administrativaa SDL nr.1, anul 2021, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" din data de 21.10.2021 - Deschide aici

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III - IX

Capitolul X

Capitolul XI - XII

Anexa III - Componenta parteneriatului

Anexa IV - Planul de finantare GAL Colinele Tutovei

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

.

Modificari ale strategiei de dezvoltare locala Asociatia GAL "Colinele Tutovei" - 2020 - publicat 17.03.2020

Nota privind propunerea de modificare complexa a SDL nr.1, SIMPLA anul 2020, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" din data de 16.03.2020 - Deschide aici

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III - IX

Capitolul X

Capitolul XI - XII

Anexa III - Componenta parteneriatului

Anexa IV - Planul de finantare GAL Colinele Tutovei

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

.

Modificari ale strategiei de dezvoltare locala Asociatia GAL "Colinele Tutovei" - 2019 - publicat 08.05.2019

Nota privind propunerea de modificare complexa a SDL nr.1, anul 2019, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" din data de 07.05.2019 - Deschide aici

Capitole I-III

Capitolul IV

Capitolul V

Capitolul VI

Capitolul VII

Capitolul VIII

Capitolul IX

Capitolul X

Capitolul XI

Anexa IV - Planul de finantare GAL Colinele Tutovei »

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

.

Modificari ale strategiei de dezvoltare locala Asociatia GAL "Colinele Tutovei" - 2018

Nota privind propunerea de modificare complexa a SDL nr.1, anul 2018, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" din data de 06.06.2018 - Deschide aici

Capitole I-IV

Capitolul V

Capitolul VI

Capitolul VII

Capitolul VIII

Capitolul IX

Capitolul X

Capitolul XI

Planul de finantare GAL Colinele Tutovei »

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

Modificari ale strategiei de dezvoltare locala Asociatia GAL "Colinele Tutovei" - 2017

Nota privind propunerea de modificare complexa a SDL nr.1, anul 2017, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei" din data de 22.06.2017 - Deschide aici

Capitole I-IV

Capitolul V

Capitolul VI

Capitolul VII

Capitolul VIII

Capitolul IX

Capitolul X

Capitolul XI

Planul de finantare GAL Colinele Tutovei »

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

Strategia de dezvoltare locală Colinele Tutovei se poate descarca aici:

Capitole I-IV

Capitole V-VII

Capitolul VIII

Capitolul IX

Capitolul X

Capitolul XI

Planul de finantare GAL Colinele Tutovei »

Anexa VIII - Atributiile echipei de implementare

.

.

Strategia de dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală “Colinele Tutovei” are la bază Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale precum şi alte documente de planificare sectorială. Strategia de dezvoltare Locală acoperă perioada 2014-2020. Prin Strategia de Dezvoltare Locala se urmareşte dezvoltarea durabila şi armonioasă a zonei vizate, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu în baza datelor statistice disponibile dar şi a strategilor de dezvoltare elaborate de comunităţile locale. Strategiile locale de dezvoltare au la bază nevoile identificate la nivel local printr-o consultare “de jos în sus”. Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategică clară în toate domeniile de activitate, urmărindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie. Întocmirea strategiei a fost subiect, atât al procesului de consultare incluzând acordurile comunităţilor partenere, cât şi al consultării cu partenerii socio-economici, reprezentanţii administraţiei locale, ONG, organizaţii profesionale şi cetăţeni, având la bază următoarele principii generale: transparența, subsidiaritatea, obiectivitatea, durabilitatea și continuitatea demersului, tratamentul egal și nediscriminarea,coerența.

Strategia de dezvoltare a zonei s-a concentrat în jurul următoarelor priorităţi:

  • Încurajarea transferului de cunostințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale
  • Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură şi promovarea tehnologiilor agricole inovative şi a gestionării durabile a pădurilor
  • Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectorului de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură"
  • Refacerea conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură
  • Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în teritoriu

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.