Prezentare GAL

GAL Colinele Tutovei este constituit din 21 de unităţi administrativ teritoriale, 1 unitate administrativ teritorială (comuna Valea Ursului) situată în partea de sud-est a judeţului Neamţ, şi 20 unităţi administrativ teritoriale (comunele:Berești Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Itești,Izvoru Berheciului, Lipova, Negri, Odobești, Oncești, Parincea, Plopana, Prăjești, Rosiori, Săucești, Secuieni,Stănișești, Traian, Ungureni, Vultureni ) situate în partea de nord-central-estică a judeţului Bacău. Cele 21 unităţi administrativ teritoriale fac parte din unitatea geomorfologică Podişul Moldovei, subunitatea Podișul Bârladului, zona colinară denumită Colinele Tutovei.

Teritoriul GAL Colinele Tutovei este situat între râurile Siret şi Bârlad, râul Bârlad fiind afluent de stânga al Siretului, şi corespunde unei zone în care resursele specifice de apă din bazinele hidrografice sunt mai mici decât media pe ţară.

mai multe »

Harta teritoriu GAL

Harta teritoriu GAL

Functionare

GAL “Colinele Tutovei” este constituit ca asociaţie în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Asociaţia are urmatoarele organe de conducere, administrare şi control:

  • Adunarea generală
  • Consiliul director
  • Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori
  • Comitetul de selectare a proiectelor
  • Comisia de contestaţii
  • Aparatul tehnic
mai mult »

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa 4 LEADER. Contract de finanţare Nr. C43120211210448412/11.02.2013.

steag ue

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.