Organizarea unei instruiri in teritoriul Gal “Valea Muntelui”

Instruire cu tema “Stimularea antreprenoriatului prin asociere intre tinerii apicultori in perspectiva valorificarii produselor”, activitate din cadrul proiectului: Cooperare intre tinerii apicultori-actiune percursoare dezvoltarii comunitatilor Gal “Colinele Tutovei” si Gal “Valea Muntelui”, in perioada 10-11 septembrie 2015

In perioada 10-11 septembrie 2015 , a avut loc instruirea cu tema “ Stimularea antreprenoriatului prin asociere intre tinerii apicultori in perspectiva valorificarii produselor, activitate din cadrul proiectului : Cooperare intre tinerii apicultori – actiune precursoare dezvoltarii comunitatilor Gal “Colinele Tutovei “si Gal “Valea Muntelui” .

Instruirea a reprezentat o actiune comuna ce a fost in beneficiul ambilor parteneri si s-a desfasurat pe parcursul a doua zile , in teritoriul Gal “Valea Muntelui” , in localitatea Darmanesti, la care a participat grupul tinta format din 15 apicultori si/sau lideri/actori locali din fiecare teritoriu Gal.
Scopul acestei instruiri a fost valorificarea si diseminarea informatiilor de interes pentru grupul tinta, discutii referitoare la asociere, legislatie, marketingul produselor, branding.

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa 4 LEADER. Contract de finanţare Nr. C43120211210448412/11.02.2013.

steag ue

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.