Masura 2/2B – Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri

Sesiunea 2022 Masura 2/2B - Apelul 01 - Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri - publicat 21.03.2022

  !!! IMPORTANT !!! Adresa CDRJ aprobare prelungire durata de implementare a planului de afaceri, Sesiunea 2019 - Apel 02- Deschide aici !!! - publicat 26.11.2021 !!! IMPORTANT !!! Adresa CDRJ aprobare prelungire durata de implementare a planului de afaceri - Deschide aici !!! - publicat 07.12.2020 !!! Clarificari privind definirea sintagmei ”zona limitrofa” –Deschide aici !!! - publicat 06.06.2019 !!! Clarificari privind indeplinirea Criteriului de Eligibilitate EG 4Deschide aici !!!

  Ghidul Solicitantului M.2 Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri – Deschide aici Anexa 1 – Cerere Finantare – Deschide aici Anexa 2 – Plan de Afaceri sM6.1  – Deschide aici Anexa 3 – Model Contract de finantare – Deschide aici Anexa 4 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Deschide aici Anexa 5 – Fișa măsurii – Deschide aici Anexa 6 - Studiu potential - Deschide aici  - Deschide aici Anexa 6 – Declarație pe propria răspundere privind încheierea unui contract cu o firma de profil pt reciclare – Deschide aici Anexa 7 – Acte normative utile – Deschide aici Anexa 8 – Codul si calculator de bune practici agricole – Deschide aici Anexa 9 – OUG nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015-2020 – Deschide aici Anexa 10 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol 6.1 – Deschide aici Anexa 11 – OMADR nr.397-2003 pentru a podgorii si centre viticole – Deschide aici Anexa 12 – ORDIN nr.247-2012 pentru aprobarea listei DOC si IG – Deschide aici Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ – Deschide aici Anexa 14 – Instructiuni evitare conditii artificiale – Deschide aici Anexa 15 – Zone normale cu constrangeri specific si semnificative sM6.1 – Deschide aici Anexa 16 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale – Deschide aici Anexa 17 – Declaratie ca solicitantul a creat noi locuri de munca – Deschide aici Anexa 18 – Declaratie ca solicitantul inscriere cooperativa – Deschide aici Anexa 19 – Declaratie privind mentinerea investitiei pe o perioada de minim 3 ani de la data ultimei plăți – Deschide aici Anexa 20 – Declaratie ca solicitantul a preluat exploatatia – Deschide aici Fisa de evaluare generala 1.2L – Deschide aici Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici Coeficientii productiei standard 2013-Actualizat 2018 – Deschide aici    

Arhiva Sesiunea 2021 Masura 2/ 2B - Apelul 01 - Deschide aici

Arhiva Sesiunea 2019 Masura 2/ 2B - Apelul 02 - Deschide aici

Arhiva Sesiunea 2019 Masura 2/ 2B - Apelul 01 - Deschide aici

Arhiva Sesiunea 2018 Masura 2/ 2B - Apelul 01 - Deschide aici

Arhiva Sesiunea 2017 Masura 2/ 2B - Apelul 01 - Deschide aici

 Arhiva Sesiunea 2017 Masura 2/ 2B - Apelul 02 - Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.