Teritoriul GAL

Teritoriul GALGAL Colinele Tutovei este constituit din 20 de unităţi administrativ teritoriale, 1 unitate administrativ teritorială (comuna Valea Ursului) situată în partea de sud-est a judeţului Neamţ, şi 19 unităţi administrativ teritoriale (comunele: Dămieneşti, Roşiori, Lipova, Săuceşti, Negri, Prăjeşti, Traian, Secuieni, Odobeşti, Plopana, Ungureni, Filipeni, Izvoru Berheciului, Coloneşti, Parincea, Onceşti, Horgeşti, Vultureni, Stănişeşti) situate în partea de nord-central-estică a judeţului Bacău. Cele 20 unităţi administrativ teritoriale fac parte din unitatea geomorfologică Podişul Moldovei, subunitatea Podișul Bârladului, zona colinară denumită Colinele Tutovei.

 
Teritoriul GAL Colinele Tutovei este situat între râurile Siret şi Bârlad, râul Bârlad fiind afluent de stânga al Siretului, şi corespunde unei zone în care resursele specifice de apă din bazinele hidrografice sunt mai mici decât media pe ţară.

 

 

 

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa 4 LEADER. Contract de finanţare Nr. C43120211210448412/11.02.2013.

steag ue

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.