Anunt lansare cereri de proiecte Masura 41.112 GAL

  • Data publicarii: 18/03/2013
Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Colinele Tutovei” anunţă lansarea începând cu data de 15.04.2013, a sesiunii de primire de proiecte pentru Măsura 41.112 (Măsura 112 PNDR) – “Instalarea tinerilor fermieri” Fondurile disponibile pentru Măsura 41.112-“Instalarea tinerilor fermieri” sunt de 440.000 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de: 40.000 Euro. Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.112 se va face la Punctul de lucru GAL “Colinele Tutovei” în intervalul orar 09,00- 15,00. Solicitantul de finaţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului afferent Masurii 41.112. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 15.04.2013 – 15.05.2013. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 15.05.2013, ora 14,30. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 41.112 din cadrul Programului de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit gratuit. Vă aşteptăm la punctual de lucru din Satul Săuceşti, Comun Săuceşti, Nr.343, Judeţul Bacău. Accesaţi pagina de web: www.galcolineletutovei.ro pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Planul de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei sau sunaţi la telefoanele: 0745.345.518; 0740.836.126.

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.