Comuna Ungureni

Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Ungureni, jud. Bacau TITLU PROIECT: INFIINTARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC CU PANOURI SOLARE FOTOVOLTAICE CU CONSUM REDUS DE ENERGIE IN COMUNA UNGURENI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Ungureni  si-a propus prin acest proiect realizarea unor lucrari specifice, pentru dezvoltarea unui sistem de iluminat public eficient energetic si economic, care duce la realizarea unui consum energetic redus al sistemului in ansamblu., precum si un sistem de iluminat ecologic Ajutor public nerambursabil: 39.591 euro. Total proiect: 49.568 euro Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.