Activitati

Întalnirea reprezentantilor GAL Colinele Tutovei cu reprezentantii serviciului LEADER »


Întalnirea reprezentantilor GAL Colinele Tutovei cu reprezentantii serviciului LEADER din cadrul OJFIR Bacau, reprezentanti ai CDRJ Iasi, și reprezentanti ai GAL-urilor din judetul Bacau, in vederea accelerarii implementarii strtegiei de dezvoltare locala. Comunicat de presa (1) small

Participarea in cadrul unor evenimente locale, organizate de comunitate, in vederea informarii publicului larg asupra stadiului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala »


Vizite exemplificative la proiectele finantate prin GAL »


Activitatea “ Vizite exemplificative la proiectele finantate prin GAL” face parte din actiunea “Furnizarea de informatii cu privire la Strategia de Dezvoltare Locala”. Activitatea presupune vizitarea unor exemple de buna practica, pentru investitiile realizate pe masura M322, de catre administratiile locale, in cadrul proiectelelor finantate prin Gal. Din 14 vizite exempificative propuse , aparatul tehnic Gal, a realizat 4 vizite exemplificative , urmand ca restul vizitelor a se realizeza in perioada urmatoare. Mai multe informatii: http://www.desteptarea.ro/scoala-modernizata-cu-bani-europeni-la-zapodia/ Mai multe informatii: http://www.desteptarea.ro/iluminat-public-modern-la-horgesti-cu-bani-europeni/ Mai multe informatii: http://www.desteptarea.ro/investitii-de-62-000-de-euro-la-gradina-botanica-din-prajesti/ http://www.jdb.ro/fondurile-europene-salta-comunele-judetului-prajesti-horgesti-traian/ Mai multe informatii: http://www.desteptarea.ro/investitii-de-50-000-de-euro-in-iluminatul-public-de-la-rosiori/ http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/panouri-fotovoltaice-pentru-satenii-din-rosiori-foto--217231823.html Mai multe informatii: http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/130-000-de-euro-pentru-un-targ-comunal-la-bacau--217231399.html Valea ursului - Moderniare iluminat public Ansamblul Mugurasii Saucesti - proiect cultural Izvoru Berheciului - Spatiu de joaca pentru copii Lipova - Constructie grup sanitar Odobesti - Modernizare iluminat public Saucesti - Lucrari de corectare a torentilor Stanisesti - Construire grup sanitar Ungureni - Infiintare sistem de iluminat public

Comunicat de presă – eveniment informare »


În data de 8 septembrie 2015 în comuna Oncești, Asociația Grup de Acțiune Locală "Colinele Tutovei", organizează un eveniment de informare in cadrul activitatii „Participarea în cadrul unor evenimente locale, organizate de comunitate, în vederea informării publicului larg asupra stadiului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală". Activitatea se va desfășura în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului" finantat în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 4 LEADER sub-masura 431,2, nr. contract C43120211210448412/ 11.02.2013, cu respectarea "Manualului de proceduri pentru implementarea contractelor de finanţare aferente măsurii 431- sub-masura 431.2". Activitatea are ca scop informarea asupra stadiului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala, diseminarea rezultatelor obtinute la Gal, prin distribuirea de materiale informative

Actiuni de informare in comunele partenere (Oncesti, Traian, Parincea, Plopana) organizat sub forma de grupuri de lucru, desfasurat in perioada 26 iunie – 24 iulie 2015 »


Asociația Grup de acțiune Locală “ Colinele Tutovei” a organizat în perioada 26 iunie – 24 iulie, în comunele Plopana, Oncești, Parincea, Traian activități de informare – grupuri de lucru. Tema grupurilor a avut ca scop aprofundarea modului de întocmire și depunere a dosarului de plată pentru beneficiarii de proiecte M112; M121; M322, M312 cu finanțare GAL. În cadrul grupurilor de lucru s-a evaluat stadiul de implementare a proiectelor, urmărindu-se accelerarea absorbției fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locală. Participantii din comunele Plopana, Oncești, Parincea, Traian au primit materiale de informare cu privire la mecanismul de implementare a cererilor de plata , abordarea practică privind initierea și depunerea cererilor de plata (dosare de plată).

Comunicat de presa – Grupuri de lucru »


În perioada 26.06-24.07.2015, Asociatia Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei", organizează în cadrul activității de informare 4 Grupuri de lucru în comunele Plopana, Traian, Părincea, Oncești. Activitățile se vor desfășura în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului" finantat în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 4 LEADER sub-masura 431,2, nr. contract C43120211210448412/ 11.02.2013, cu respectarea "Manualului de proceduri pentru implementarea contractelor de finanţare aferente măsurii 431- sub-masura 431.2". Activitățile au ca scop aprofundarea modului de întocmire și depunere a dosarului de plată pentru beneficiarii de proiecte M112, M312, M322, M121 cu finanțare GAL. În cadrul grupurilor de lucru se va evalua stadiul de implementere a proiectelor, urmăridu-se accelerarea absorbției fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locală.

Organizare curs “Managementul riscului și managementul resurselor în proiectele cu finanțare nerambursabile, finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, in perioada 29 iunie – 1 iulie 2015 »


Activitatea s-a desfasurat la Hotel Bistrita din Bacau, in perioada 29 iunie - 1 iulie 2015 si a fost organizata de catre SC ANDERSEN CONSULTING SRL Iasi. Cursul s-a adresat atat beneficiarilor de proiecte finantate prin Gal, care reprezinta un risc in implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aflate in stadiul de implementare, si aparatului tehnic al GAL-ului, in total 15 participanti. Cursul a fost structurat sa raspunda urmatoarelor probleme:
  • Stabilirea contextului
  • Identificarea riscului
  • Analiza riscului
  • Evaluarea riscului
  • Tratarea riscului
Rezultatul cursului a fost tratarea riscului prin gasirea resurselor umane si materiale pentru ameliorarea riscului. Cursul s-a desfasurat in scopul implementarii in bune conditii si la timp a Strategiei de dezvoltare Locala.

Invitații »


Invitatie sedinta 15.01.2015 Invitatie sedinta 16.02.2015 Invitatie sedinta 26.02.2015 Invitatie sedinta 21.04.2015

Organizare curs ,,Planificarea participativa si monitorizarea proiectelor din cadrul strategiei de dezvoltare locala”, desfasurat in perioada 25-27 Mai 2015 »


Activitatea s-a desfasurat la pensiunea Bella Vista din Brasov- Sacele, in cadrul cursului organizat de catre SC ANDERSEN CONSULTING SRL Iasi. Cursul s-a adresat reprezentantilor legali ai proiectelor finantate prin Gal, finalizate sau aflate in diferite stadii de implementare, beneficiarilor publici, privati din teritoriul Gal si aparatului tehnic al GAL-ului, in total 26 participanti. Cursul si-a propus sa fie un garant al succesului, o modalitate excelenta de informare, vizibilitate, transparenta, responsabilizare pentru proiectele finantate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. Abordarea participativa a cursului a valorificat, stimulat si incurajat GAL-ul si beneficiarii de proiecte finantate prin GAL sa se implice in identificarea propriilor nevoi si probleme cu care se confrunta in procesul de implementare/monitorizare si sa dezvolte solutii la problemele cu care se confrunta. Activitatile cursului au permis intalnirea cu un GAL din zona Brasov, cu scopul realizarii unui schimb de experienta pe probleme de planificare participativa in procesul de implementare/monitorizare a proiectelor din strategie. Cursul, cu o durata de 3 zile, s-a desfasurat in scopul implementarii in bune conditii si la timp a Strategiei de Dezvoltare Locala.

Organizare curs „Paliere de comunicare pentru proiectele finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” , desfasurat in perioada 27-29 Aprilie 2015 »


Activitatea s-a desfasurat la restaurantul Green Parc din Bacau, in cadrul cursului organizat de catre SC ANDERSSEN CONSULTING SRL Iasi. Grupul ținta a fost format astfel: 18 reprezentantii ai UAT, 1 reprezentant al Asociatiei Muguraș Săuceștean, 1 beneficiar pe Masura 121 din com. Plopana, care la această dată au proiecte în derulare dar și cei șase angajati GAL. Cursul urmărește prezentarea palierelor de comunicare care se stabilesc între personalul GAL și beneficiarii de proiecte finanțate din strategie, pentru că nici o activitate nu poate fi imaginată în afara procesului de comunicare. Obiectul cursului face referire la: • Codul de comunicare între parteneri, în cadrul unui proiect cu finantare nerambursabilă; • Paliare de comunicare (comunicarea de jos în sus, comunicarea sus în jos, comunicarea pe orizontală, etc) în cadrul unui proiect cu finantare nerambursabilă; • Bariere ale comunicării între personalul GAL și beneficiarii de proiecte finanțate din strategie; • Moduri de gestionare a timpului pentru personalul GAL și pentru beneficiarii de proiecte finanțate din strategie; • Modalităţi de ameliorare şi optimizare a comunicării intre personalul GAL și beneficiarii de proiecte finanțate din strategie. Pentru eficentizarea și îmbunătățirea comunicării între GAL și beneficiarii de proiecte, mass-media și public, este deosebit de important respectarea regulilor unei bune comunicări. Practicile bune de comunicare coduc la evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol implementarea Strategia de Dezvoltare Locală. Cursul crează premizele cunoașterii unor canale de comunicare între beneficiarii de proiecte și aparatul tehnic al GAL-ului, evitându-se astfel apariția unor situatii de criză.


"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.