Comuna Secuieni

Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Secuieni, jud. Bacau TITLU PROIECT: EXTINDERE SCOALA CU CORP GRUPURI SANITARE SI ASIGURARE UTILITATI(APA SI CANALIZARE) SCOALA GIMNAZIALA I-VIII, SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Secuieni isi propune extinderea Scolii Gimnaziale I-VIII , Comuna Secuieni, Judetul Bacau prin construirea unui grup sanitar care sa corespunda cerintelor actuale privind siguranta in exploatarea, normelor de igiena si sanatate. Ajutor public nerambursabil: 33.720 euro. Total proiect: 83.371 euro Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.