Comuna Lipova

Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Lipova, jud. Bacau TITLU PROIECT: CONSTRUIRE GRUP SANITAR. Primaria comunei Lipova is propune extinderea Scolii Gimnaziale Malosu din Sat Malosu, Comuna Lipova, Judetul Bacau prin construirea unui grup sanitar care sa corespunda cerintelor actuale privind siguranta in exploatarea, normelor de igiena si sanatate. Proiect semnat: 09.01.2014 Ajutor public nerambursabil: 31.372 euro. Total proiect: 39579 euro Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.