Arhiva Sesiunea 2019 Masura 7/6B – Apelul 02

Ghidul Solicitantului M.7 Dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica - Deschide aici Anexa 1 – Cerere Finantare – Deschide aici Anexa 1 - Cerere Finantare servicii (cadastru general) - Deschide aici Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate HG907 – Deschide aici Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici – Deschide aici Anexa 4 – Contract de Finantare – Deschide aici Anexa 5 – Fisa masurii – Deschide aici Anexa 6 – Recomandari analiza cost-beneficiu – Deschide aici Anexa 7 – Acte normative utile – Deschide aici Anexa 8 – Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect – Deschide aici Anexa 9 – Model Acord de Parteneriat – Deschide aici Anexa 10 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale – Deschide aici Fisa de evaluare generala 1.2L pentru investitii si servicii– Deschide aici Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.