Arhiva Sesiunea 2018 Masura 1/2A – Apelul 01

Ghidul Solicitantului M.1 Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole - Deschide aici Anexa 1 - Cerere Finantare - Deschide aici Anexa 2 - Studiu de Fezabilitate Anexa B - Deschide aici Anexa 2 - Studiu de Fezabilitate Anexa C - Deschide aici Anexa 2.1 - Studiu de Fezabilitate conform HG 907-2016 - Deschide aici Anexa 3 - Lista UAT din zone cu constrangeri specifice - Deschide aici Anexa 4 - Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 - Deschide aici Anexa 5 - Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola - Deschide aici Anexa 6 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Deschide aici Anexa 6 - Lista rase autohtone (indigene) - Deschide aici Anexa 7 - Calculator Cod Bune Practici Agricole - Deschide aici Anexa 8 - Codul de bune practici agricole dec 2016 - Deschide aici Anexa 9 - Model Contract de Finantare - Deschide aici Anexa 10 - Fișa măsuri - Deschide aici Anexa 11- Lista actelor normative utile sM_4.1 - Deschide aici Anexa 12 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 - Deschide aici Anexa 13 - Lista UAT din arealul de implementare al ITI - Deschide aici Anexa 14 - Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 - Deschide aici Anexa - Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinantarii - Deschide aici Declaratie ca solicitantul a creat noi locuri de munca - Deschide aici Declaratie ca solicitantul se inscrie in cooperativa - Deschide aici Fisa de evaluare generala E1.2 - Deschide aici Fisa de verificare a conformitatii - Deschide aici Coeficientii productiei standard de productie 2013 - Actualizati 2017 - Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.