Arhiva Sesiunea 2017 Masura 4/3A – Apelul 02

Ghidul Solicitantului M4 – Acces la implementarea schemelor de calitate naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale - Deschide aici Anexa 1 – Cerere de finanțare versiunea octombrie – Deschide aici Anexa 2 – Acord de parteneriat – Deschide aici Anexa 3 – Fișa măsurii – Deschide aici Anexa 4 – Declaratie de eligibilitate – Deschide aici Anexa 5 – Declaratie pe propria raspundere asigurare capacitate tehnica – Deschide aici Anexa 6 – Declaratie pe propria raspundere privind cofinantarea – Deschide aici Anexa 7 – Lista actelor normative utile – Deschide aici Anexa 8 - Declaratie privind mentinerea investitiei pe o perioada de minim 3 ani e la data ultimei plăți - Deschide aici Anexa 9 - Model Hotarare privind implementare proiect - Deschide aici Fisa de evaluare generala E1.2 – Deschide aici Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.