Arhiva Sesiunea 2017 Masura 8/6B – Apelul 02

Ghidul Solicitantului M.8 Dezvoltarea sociala, cultural turistica a comunitatilor – Deschide aici

Anexa 1 – Cerere Finantare versiunea octombrie – Deschide aici

Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate HG 907 – Deschide aici

Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiari  – Deschide aici

Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu – Deschide aici

Anexa 5 – C.1.1 Contract de Finantare – Deschide aici

Anexa 6 – Fisa masurii – Deschide aici

Anexa 7 –  Acte normative utile – Deschide aici

Anexa 8 – Model declaratie propria raspundere – Deschide aici

Fisa de evaluare generala E1.2 – Deschide aici

Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.