PF Turcanu Irina

Program FEADR MASURA: 413-312 ”Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro intreprinderi” SOLICITANT: Turcan Irina, Sat Sohodor, Comuna Horgesti, judetul Bacau TITLU PROIECT: ACHIZITIE COMBINA DE RECOLTAT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE MECANIZARE. Turcanu Irina prin investitia propusa prin proiect, doreste sa initieze o activitate pe cont propriu-prestarii servicii de mecanizare-recoltare, ca o Intreprindere Individuala, independent de alti factori economici. detine un atelier auto care desfasoara lucrari de intretinere si reparatii auto. Pentru prestarea serviciilor de mecanizare, va achizitiona unn utilaj, respective combina de recoltat. Ajutor public nerambursabil: 88.760 euro. Total proiect: 157.852 euro Procent contributie publica: 70%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.