Masura 413.322: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Comuna Izvorul Berheciului »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Izvorul Berheciului, jud. Bacau TITLU PROIECT: SPATIUL DE JOACA PENTRU COPII IN SAT ATOHESTI, COMUNA IZVORU BERHECIULUI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Izvoru Berheciului va indeplini obiectivul general al Masurii 322de a imbunatati conditiile de viata pentru populatia comunei Izvoru Berheciului prin facilitarea accesului locuitorilor la serviciile de baza . Astfel, totalitatea copiilor 2-10 ani din comuna Izvoru Berheciului se vor bucura de avantajele amenajarii unui loc de joaca, cu efecte benefice pentru dezvoltarea si formarea lor. Contract semnat: 19.11.2014 Ajutor public nerambursabil: 10000 euro. Total proiect: 13.130euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Negri »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Negri, jud. Bacau TITLU PROIECT: REALIZARE GRUPURI SANITARE SI REFUNCTIONALIZARE INN INCINTA SCOLII”ION IONESCU DE LA BRAD’’, CLS. I-VIII, SAT POIANA, COMUNA NEGRI, JUDETUL BACAU Obiectivul principal al proiectului este aducerea l aparametrii de functionare corespunzatori din punct de vedere igienico-sanitare a unitatii de invata,ant asacoala’’ Ion Ionescu de la Brad’’. Se propune o functionalizare a spatiului si realizarea unor grupuri sanitare in incinta scolii. Proiect semnat: 30.10.2013 Ajutor public nerambursabil: 32.713 euro. Total proiect: 43.887euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Saucesti »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Saucesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: DISPUNEREA SI ORGANIZAREA GRUPURILOR SANITARE IN INCINTA SCOLII SIRETU CLAELE I-VIII, LOCALITATEA SIRETU, COMUNA SAUCESTI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Saucesti is propune reabilitarea grupului sanitar existent din Scoala Gimnaziala Saucesti, Comuna Saucesti, Localitatea Siretu, Judetul Bacau. Astfel incat sa corespunda cerintelor actuale privind siguranta in exploatarea, normelor de igiena si sanatate. Contract semnat: 29.10.2013 Ajutor public nerambursabil: 32.713 euro. Total proiect: 43.887euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Stanisesti »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Stanisesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: CONSTRUIRE GRUP SANITAR. Primaria comunei Stanisesti isi propune extinderea Scolii Gimnaziale Nr.1 Slobozia, Comuna Stanisesti, Judetul Bacau prin construirea unui grup sanitar care sa corespunda cerintelor actuale privind siguranta in exploatarea, normelor de igiena si sanatate. Proiect semnat: 08.01.2014 Ajutor public nerambursabil: 31.639 euro. Total proiect: 31.639 euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Ungureni »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Ungureni, jud. Bacau TITLU PROIECT: INFIINTARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC CU PANOURI SOLARE FOTOVOLTAICE CU CONSUM REDUS DE ENERGIE IN COMUNA UNGURENI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Ungureni  si-a propus prin acest proiect realizarea unor lucrari specifice, pentru dezvoltarea unui sistem de iluminat public eficient energetic si economic, care duce la realizarea unui consum energetic redus al sistemului in ansamblu., precum si un sistem de iluminat ecologic Ajutor public nerambursabil: 39.591 euro. Total proiect: 49.568 euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Oncesti »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Oncesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: AMENAJARE SPATIU PENTRU ORGANIZARE TARG IN SAT ONCESTI, COMUNA ONCESTI, JUDETUL BACAU Primaria comunei Oncesti, jud. Bacau si-a propus prin acest proiect amenajarea unui targ general cuprinzand alaturi de grupe de produse specific  agroalimentare si o gama variata de produse industrial. Proiectul prevede construirea/amenajarea cladire spatiu administrative, platou acoperit agroindustriale, platou produse artizanale si  mestesugaresti, cabina poarta, camera frigorifica, platou descoperit balast, parcari Ajutor public nerambursabil: 100.000 euro. Total proiect: 210.386 euro Procent contributie publica: 70%

Comuna Horgesti »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Horgesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC. Primaria comunei Horgesti isi propune  modernizarea iluminatului public din comuna Horgesti prin montarea de iluminat public prevazuti cu panouri fotovoltaice si reducerea costurilor catre consumatorii de energie electrica, valorificandu-se, astfel, resursele energetic regenerabile, indeosebi energia solara. Ajutor public nerambursabil: 38.953 euro. Total proiect: 49.131 euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Odobesti »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Odobesti, jud. Bacau TITLU PROIECT:MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC. Primaria comunei Odobesti isi propune  modernizarea iluminatului public din comuna prin montarea de iluminat public prevazuti cu panouri fotovoltaice si reducerea costurilor catre consumatorii de energie electrica, valorificandu-se, astfel, resursele energetic regenerabile, indeosebi energia solara. Ajutor public nerambursabil: 38.972 euro. Total proiect: 48.579 euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Prajesti »


Program FEADR

MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

SOLICITANT: Comuna Prajesti, jud. Bacau

TITLU PROIECT: AMENAJARE GRADINA BOTANICA + INSTRUIREA TINERILOR FERMIERI.

Prin proiect se propune revitalizarea speciilor de plante existente si amenajarea spatiilor Gradinii Botanice pentru introducerea lor in circuitul turistic.

Ajutor public nerambursabil: 49.997 euro.

Total proiect: 61.871 euro

Procent contributie publica: 100%

Comuna Secuieni »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Secuieni, jud. Bacau TITLU PROIECT: EXTINDERE SCOALA CU CORP GRUPURI SANITARE SI ASIGURARE UTILITATI(APA SI CANALIZARE) SCOALA GIMNAZIALA I-VIII, SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Secuieni isi propune extinderea Scolii Gimnaziale I-VIII , Comuna Secuieni, Judetul Bacau prin construirea unui grup sanitar care sa corespunda cerintelor actuale privind siguranta in exploatarea, normelor de igiena si sanatate. Ajutor public nerambursabil: 33.720 euro. Total proiect: 83.371 euro Procent contributie publica: 100%


"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.