Comuna Valea Ursului

Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Valea Ursului, jud. Neamt TITLU PROIECT: ORGANIZARE ILUMINAT PUBLIC CU CELULE FOTOVOLTAICE IN LOCALITATEA VALEA URSULUI, COMUNA VALEA URSULUI, JUDETUL NEAMT. Primaria comunei Valea Ursului isi propune  modernizarea iluminatului public cu celule fotovoltaice pe drumul judetean DJ159 si drumul comunal DC78 ce strabat satul Valea Ursului, Comuna Valea Ursului, Judetul Neamt. Proiect semnat: 30.05.2014 Ajutor public nerambursabil: 40.228 euro. Total proiect: 50.132 euro Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.