Comuna Saucesti

Program FEADR MASURA: 125 c  ”Lucrari de constructii, refacere si modernizare a infastructurii de prevenire si de protective impotriva inundatiilor” SOLICITANT: Comuna Saucesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: LUCRARI DE COLECTARE A TORENTILOR SI DE CONDUCERE A APEI IN EMISARI NATURALI IN COMUNA SAUCESTI, . Primaria comunei Saucesti  prin tema de proiectare , isi propune realizarea lucrarilor de colectare a torentilor si de conducere a apei in emisari naturali. Investitia prevede corectarea torentilor de pe teritoriul satului Saucesti si conducerea apei in emisarul “paraul Rogoza” aferent localitatii, pe lungime de aproximativ 1874,30 km. Contract semnat:  20.02.2014 Ajutor public nerambursabil: 153.400 euro. Total proiect: 190.556euro Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.