Comuna Rosiori

Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Rosiori, jud. Bacau TITLU PROIECT: EXTINDERE SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC, SAT ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Rosiori prin implementarea acestui proiect  urmareste modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public stradal utilizand sistemul bazat pe energie regenerabila cu panouri fotovoltaice. Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din comuna Rosiori consta in instalarea 21 de stalpi de iluminat public, cu LED- uri . Contract semnat: 20.12.2013 Ajutor public nerambursabil: 40.500 euro. Total proiect: 50.015euro Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.