Comuna Damienesti

Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Damienesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: REABILITARE, AMENAJARE SI DOTARE CENTRU DE INGRIJIRI SI ASISTENTA SOCIO-MEDICALA PENTRU PERSOANE VARSTNICE, DAMIENESTI Primaria comunei Damienesti, jud. Bacau si-a propus in Centrul civic al comunei infiintarea unui centru de ingrijire si asistenta socio-medicala pentru persoane varstnice prin lucrari de rebilitare, amenajare si dotare a fostului spital Damienesti. Scenariul tehnico-economic propune reabilitarea functionala si arhitecturala a Corpului C1 (sapatii cazare si sala de mese) si a Corpului C2 (corp administrativ) Serviciile asigurate asistatilor in Centrul de ingrijire si asistenta social-medicala pentru persoane varstnice vor fi:
  • Servicii sociale
  • Servicii socio-medicale
  • Servicii medicale
Proiect semnat: 30.10.2013 Ajutor public nerambursabil 884.055 RON Total proiect:3.320.910 RON Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.