Comuna Saucesti

Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Saucesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: DISPUNEREA SI ORGANIZAREA GRUPURILOR SANITARE IN INCINTA SCOLII SIRETU CLAELE I-VIII, LOCALITATEA SIRETU, COMUNA SAUCESTI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Saucesti is propune reabilitarea grupului sanitar existent din Scoala Gimnaziala Saucesti, Comuna Saucesti, Localitatea Siretu, Judetul Bacau. Astfel incat sa corespunda cerintelor actuale privind siguranta in exploatarea, normelor de igiena si sanatate. Contract semnat: 29.10.2013 Ajutor public nerambursabil: 32.713 euro. Total proiect: 43.887euro Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.