Comuna Vultureni

Program FEADR

MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

SOLICITANT: Comuna Vultureni, jud. Bacau

TITLU PROIECT: CONSTRUIRE GRUP SANITAR

Primaria comunei Vultureni, jud. Bacau si-a propus prin extinderea cladirii publice, Scoala gimnaziala ”Vasile Dobrovici” din Godinestii de Jos construirea unui grup sanitar . Proiectul propus nu afecteaza cladirea existenta si are ca scop realizarea unei anexe care sa sporeasca confortul in utilitatile sanitare necesare functiunii de scoala.

Proiect semnat: 18.02.2014

Ajutor public nerambursabil: 31.639 euro.

Total proiect: 39.911 euro

Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.