Comuna Traian

Program FEADR

MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

SOLICITANT: Comuna Traian, jud. Bacau

TITLU PROIECT: EXTINDERE SCOALA PRIMARA CU GRUP SANITAR, COMUNA TRAIAN, JUDETUL BACAU.

Primaria comunei Traian, jud. Bacau si-a propus prin extinderea cladirii publice, Scoala Primara Zapodia construirea unor grupuri sanitare . Proiectul propus nu afecteaza cladirea existenta si are ca scop realizarea unei anexe care sa sporeasca confortul in utilitatile sanitare necesare functiunii de scoala.

Proiect semnat: 20.12.2013

Ajutor public nerambursabil: 33.900 euro.

Total proiect: 76.852 euro

Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.