Activitati POCU

Activitatea 1: Sprijinirea dezvoltarii / furnizarii de servicii sociala / furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)

1.1. Furnizarea serviciului social Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber


Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii

2.1. Servicii de consiliere profesionala

2.2. Servicii de formare profesionala continua

2.3. Servicii de medierea muncii


Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu

3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din GT pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin prin consiliere in elaborarea unui plan de afaceri si suport in infiintarea companiei

3.2. Acordarea de micro-granturi (subventii) pentru infiintarea de noi afaceri


Activitatea 4. Campanii de informare si constientizare, actiuni de implicare activa si animare sociala, voluntariat

4.1. Campanii de informare si constientizare, actiuni de implicare activa si animare sociala, voluntariat


Activitatea 5. Informarea si publicitate. Selectie GT

5.1. Informare si publicitate proiect

5.2. Selectie GT


Activitatea 6. Management de proiect si achizitii publice

6.1. Management de proiect

6.2. Achizitii publice


Activitatea 7. Activitate aferenta cheltuielilor indirecte

7.1. Sub-activitate aferenta cheltuielilor indirecte

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.