Conferinta

Desfasurare conferinta cu scopul diseminarii informatiilor în vederea lansarii apelului de proiect pentru Masura M7/6B - 09 mai 2017 - Traian

  In data de 09 mai 2017 Grupul de Actiune Locala ”Colinele Tutovei” prin implicarea a doi salariați, a organizat  o conferintă cu scopul diseminarii informațiilor în vederea lansării apelului de proiect pentru Măsura M7/6B, care a avut loc în sala de consiliu a primariei din comuna Traian. Evenimentul a început la ora 10.00 si s-a adresat primarilor comunelor din teritoriul GAL, și a unui reprezentant din cadrul comunelor partenere. În cadrul acestui eveniment au participat un numar de 33 persoane din teritoriu, printre care si reprezentanții OJFIR Bacău. Intalnirea a avut ca scop prezentarea masurii M7/6B, motiv pentru care s-a pus accent pe detalierea masurii: tipuri de beneficiari eligibili, finantare nerambursabila, actiuni si cheltuieli eligibile, activitatile acceptate spre finantare, criteriile de eligibilitate și documentele necesare întocmirii cererii de finanțare. S-au adresat numeroase intrebari referitoare la intensitatea sprijinului pe masura M7/6B și calendarul estimativ de lansare al sesiunilor de proiecte. Echipa Gal a raspuns tuturor intrebarilor adresate. Persoanele prezente au primit materiale informative GAL”Colinele Tutovei”. Fiecare participant a primit câte o mapă personalizată cu următoarele materiale informative: broșură B5, pliant A4, blocnotesA5, pix.

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.