Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei”

Asociatia Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei” – O ȘANSĂ PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR AFLATE ÎNTRE RÂURILE SIRET ȘI BÂRLAD Asociatia Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei” este constituită ca asociație în februarie 2013 în baza pevederilor O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. GAL “Colinele Tutovei” este un parteneriat public privat format din 79 de mebrii, din care 20 sunt unități administrativ-teritoriale ce fac parte din unitatea geografică Podișul Moldovei, subunitatea Podișul Bărladului, zonă colinară denumită Colinele Tutovei, cu o suprafață de 1085 kmp și o populație de 57.940 locuitori . PARTENERI PUBLICI: – Consiliul Județean Bacău -20 de unități administrative: comuna Valea Ursului (din partea de sud-est a jud. Neamț), 19 comune din județul Bacău (Colonești, Dămienești, Filipeni, Horgești, Izvorul Berheciului, Lipova, Negri, Odobești, Oncești, Parincea, Plopana, Prăjești, Roșiori, Săucești, Secuieni, Stănișești, Traian, Ungureni, Vultureni) - Școala I-VIII Călugăreni (din comuna Dămienești). PARTENERI PRIVAȚI: 32 societăți comerciale, 9 ONG-uri, o unitate de cult (din Gloduri, com. Izvorul Berheciului), 15 persoane fizice. Asociația GAL “Colinele Tutovei” urmărește dezvoltarea durabilă și armonioasă a zonei vizate, în baza Planului de Dezvoltare Locală, document elaborat în anul 2012, pe baza procesului de consultare a comunităților partenere, partenerii socio-economici, reprezentanții administrației locale, ONG-uri, având la bază următoarele principii: obiectivitate, continuitate, coerență și transparență. GAL “Colinele Tutovei” gestionează un fond de 2.550.000 euro, destinat implementării proiectelor propuse de entitățile publice și private, ONG-uri, precum și de persoanele fizice care își desfășoară activitatea în teritoriu. Aparatul tehnic în perioada februarie 2013 – septembrie 2014, a evaluat și depus la OJFIR / CRFIR 63 de proiecte, distribuind astfe întregul fond de 2.550.000 euro, contractat pentru dezvoltarea durabilă și armonioasă a zonei în conformitate cu Planului de Dezvoltare Locală aprobat de M.A.D.R. În luna septembrie 2014, la nivelul GAL-ului, se aflau în implementare 26 de proiecte, finanțate prin Măsura 112 – “Instalarea tinerilor fermieri”, cu o valoare totală nerambursabilă de 896.000 euro. La fel de impresionant este rezultatul implementării la nivelul GAL-ului Masura 322, submăsurile a), b), c) – “Renovarea , dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, respectiv 21 de proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de1.026.694 euro. Sectorul privat este, la fel, de prezent în implementarea strategiei de dezvoltare locală, prin cele șase proiecte finanțate pe Masura 312 – “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microintreprinderi”, cu o valoare totală nerambursabilă de 305.328 euro. De asemenea, la nivelul GAL-ului au fost finanțate alte 10 proiecte: cinci pe Măsura 121 – “Modernizarea exploatațiilor agricole” cu o valoare totală nerambursabilă de 143.600 euro, trei pe Masura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistență” cu o valoare totală nerambursabilă de 13.500 euro, unul pe Masura 125- “Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” cu o valoare totală nerambursabilă de 153.400 euro și un altul pe Măsura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” cu o valoare totală nerambursabilă de 11.478 euro.   c1-300x224                 Periodic au fost organizate în teritoriu întălniri cu potențialii beneficiari de proiecte pentru a-i informa cu privire la modul de accesare al programului, a condițiilor tehnice pe care trebuie să le respecte, în vederea maximizării rezultatelor obținute la finalizarea investițiilor. c2-300x225                 O altă activitate a GAL-ului este participarea la șase târguri și expozitii în perioada septembrie 2013 – septembrie 2014. Cel mai important eveniment de acest gen este participarea ca expozant la Târgul AGROMALIM din Arad – târg internațional de agricultură, industrie alimentară și ambalaje. Programul târgului a cuprins o serie de conferințe tematice, una dintre cele mai interesante vizând “Agricultura românească în perspectiva 2014-2020. c3-300x224                 În scopul dezvoltării și menținerii standardelor profesionale, în cadrul asociației, instruirea personalului dar și a liderilor locali, a ocupat un loc important. În perioada noiembrie 2013 – aprilie 2014 au fost organizate trei cursuri cu tematici diferite: “Deprinderi antreprenoriale”, “Expert achizitii publice”, “Implementare Control INTERN Managerial OMFP 946″. c4-300x200               Participarea la Seminarul LEADER Franța-România, la Ploeuc-sur-Lie. Seminarul, organizat de GAL-ul din sudul Regiunii St. Brieuc din Franța, , în perioada 11-13 septembrie 2013 a fost punctul de plecare în scrierea cererii de finanțare pe Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” a proiectului de cooperare dintre GAL “Colinele Tutovei” și GAL Vale Muntelui. Obiectivul seminarului a fost tocmai cel al stimulării cooperării, consolidarea parteneriatului dintre actorii de dezvoltare rurală implicați în implementarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER. Asociația COMUNICO – partener al Asociației GAL Colinele Tutovei, la evenimentele de informare și promovare ale acesteia. sursa: http://primplan.info/grup-de-actiune-locala-colinele-tutovei/

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.