Arhiva Sesiunea 2024 Masura M7/6B – Apel 01

Sesiunea 2024 Masura 7/6B - Apelul 01 - Dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica plasata sub responsabilitatea comunitatii - publicat 30.01.2024

!!!!! Nota de informare privind aplicarea stampilei pe documente - Deschide aici - publicat 14.10.2022

!!! Clarificari privind accesarea Masurii 7 (finantare cadastru general) din data de 24.10.2018 - Deschide aici  !!!

!!! Clarificari privind accesarea Masurii 7 (perioada de monitorizare) din data de 15.10.2018 - Deschide aici  !!!

!!! Clarificari privind accesarea Masurii 7 (finantare cadastru general) din data de 23.10.2017 - Deschide aici  !!!

!!! Clarificari privind accesarea Masurii 7 (prezentare expertiza tehnica) din data de 17.07.2017 - Deschide aici  !!!

!!! Clarificari privind accesarea Masurii 7 (conditii generale) din data de 11.07.2017 - Deschide aici  !!!

.

Ghidul Solicitantului M.7 Dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica - Deschide aici

Anexa 1 – Cerere Finantare – Deschide aici

Anexa 1 - Cerere Finantare servicii (cadastru general) - Deschide aici

Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate HG907 – Deschide aici

Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici – Deschide aici

Anexa 4 – Contract de Finantare – Deschide aici

Anexa 5 – Fisa masurii – Deschide aici

Anexa 6 – Recomandari analiza cost-beneficiu – Deschide aici

Anexa 7 – Acte normative utile – Deschide aici

Anexa 8 – Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect – Deschide aici

Anexa 9 – Model Acord de Parteneriat – Deschide aici

Anexa 10 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale – Deschide aici

Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Deschide aici

Anexa 12 - Rezultate recensamantul populatiei 2011 - Deschide aici

Fisa de evaluare generala 1.2L pentru investitii si servicii– Deschide aici

Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

Metodologie de verificare Cerere de finantare servicii - Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.