Arhiva Sesiunea 2023 Masura 5/4A – Apel 01

Sesiunea 2023 Masura 5/4A - Apelul 01 - Investitii care vizeaza reconstructia ecologica si conservarea ariilor naturale protejate - publicat 11.08.2023

Ghidul Solicitantului M5 - Investitii care vizeaza reconstructia ecologica si conservarea ariilor naturale protejate - Deschide aici

Anexa 1 – Cerere de finanțare investiții – Deschide aici

Anexa 1 – Cerere de finanțare  servicii – Deschide aici

Anexa 2 – Acord de parteneriat – Deschide aici

Anexa 3 – Fișa măsurii – Deschide aici

Anexa 4 – Declaratie de eligibilitate – Deschide aici

Anexa 5 - Declaratie privind mentinerea investitiei pe o perioada de minim 5 ani e la data ultimei plăți – Deschide aici

Anexa 6 – Declaratie pe propria raspundere privind cofinantarea – Deschide aici

Anexa 7 - Declaratie pe propria raspundere asigurare capacitate tehnica - Deschide aici

Anexa 8 – Model Hotarare privind implementare proiect – Deschide aici

Anexa 9 – Lista actelor normative utile – Deschide aici

Anexa 10 – Studiu de Fezabilitate Anexa B – Deschide aici

Anexa 10 – Studiu de Fezabilitate Anexa C – Deschide aici

Anexa 10 – Studiu de Fezabilitate conform HG 907-2016 – Deschide aici

Anexa 11 – Memoriu justificativ -  Deschide aici

Anexa 12 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personale – Deschide aici

Fisa de evaluare generala 1.2L servicii – Deschide aici

Fisa de evaluare generala 1.2L investitii – Deschide aici

Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.