Arhiva Sesiunea 2018 Masura 1/2A – Apelul 01

Ghidul Solicitantului M.1 Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole – Deschide aici

Anexa 1 – Cerere Finantare – Deschide aici

Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate Anexa B – Deschide aici

Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate Anexa C – Deschide aici

Anexa 2.1 – Studiu de Fezabilitate conform HG 907-2016 – Deschide aici

Anexa 3 – Lista UAT din zone cu constrangeri specifice – Deschide aici

Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 – Deschide aici

Anexa 5 – Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola – Deschide aici

Anexa 6 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ – Deschide aici

Anexa 6 – Lista rase autohtone (indigene) – Deschide aici

Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole – Deschide aici

Anexa 8 – Codul de bune practici agricole dec 2016 – Deschide aici

Anexa 9 – Model Contract de Finantare – Deschide aici

Anexa 10 – Fișa măsuri – Deschide aici

Anexa 11- Lista actelor normative utile sM_4.1 – Deschide aici

Anexa 12 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 – Deschide aici

Anexa 13 – Lista UAT din arealul de implementare al ITI – Deschide aici

Anexa 14 – Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 – Deschide aici

Anexa – Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinantarii – Deschide aici

Declaratie ca solicitantul a creat noi locuri de munca – Deschide aici

Declaratie ca solicitantul se inscrie in cooperativa – Deschide aici

Fisa de evaluare generala E1.2 – Deschide aici

Fisa de verificare a conformitatii – Deschide aici

Coeficientii productiei standard de productie 2013 – Actualizati 2017 – Deschide aici

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.