Organizare curs “Implementare Control INTERN Managerial OMFP 946”, desfasurat in perioada 02-04 APRILIE 2014

Activitatea s- a desfasurat la pensiunea MAGIC GARDEN din Bacau, in cadrul cursului organizat de catre SC ANDERSSEN SRL in parteneriat cu Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Iasi. La curs a participat 6 persoane din aparatul tehnic a GAL-ului si 9 lideri locali desemnati la nivelul comunei de catre reprezentantii locali ai comunelor. Participantii la curs au beneficiat de instruire in domeniul sistemului de control intern managerial conform OMFP 946. Cursantii au fost interesati de activitatile cursului, s-au implicat in realizarea aplicatiilor practice, au pus intrebari pertinente si la obiect si au comunicat eficient cu trainerul. Cursul "Implemntare Control INTERN Managerial OMFP 946" s-a desfasurat pe parcursul a 3 zile -02-03 Aprilie 2014. La sfarsitul cursului, in urma evaluarii, fiecare cursant a primit certificat de absolvire, recunoscut pe piata muncii – ANC.

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.