Organizare curs „Paliere de comunicare pentru proiectele finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” , desfasurat in perioada 27-29 Aprilie 2015

Activitatea s-a desfasurat la restaurantul Green Parc din Bacau, in cadrul cursului organizat de catre SC ANDERSSEN CONSULTING SRL Iasi. Grupul ținta a fost format astfel: 18 reprezentantii ai UAT, 1 reprezentant al Asociatiei Muguraș Săuceștean, 1 beneficiar pe Masura 121 din com. Plopana, care la această dată au proiecte în derulare dar și cei șase angajati GAL. Cursul urmărește prezentarea palierelor de comunicare care se stabilesc între personalul GAL și beneficiarii de proiecte finanțate din strategie, pentru că nici o activitate nu poate fi imaginată în afara procesului de comunicare. Obiectul cursului face referire la: • Codul de comunicare între parteneri, în cadrul unui proiect cu finantare nerambursabilă; • Paliare de comunicare (comunicarea de jos în sus, comunicarea sus în jos, comunicarea pe orizontală, etc) în cadrul unui proiect cu finantare nerambursabilă; • Bariere ale comunicării între personalul GAL și beneficiarii de proiecte finanțate din strategie; • Moduri de gestionare a timpului pentru personalul GAL și pentru beneficiarii de proiecte finanțate din strategie; • Modalităţi de ameliorare şi optimizare a comunicării intre personalul GAL și beneficiarii de proiecte finanțate din strategie. Pentru eficentizarea și îmbunătățirea comunicării între GAL și beneficiarii de proiecte, mass-media și public, este deosebit de important respectarea regulilor unei bune comunicări. Practicile bune de comunicare coduc la evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol implementarea Strategia de Dezvoltare Locală. Cursul crează premizele cunoașterii unor canale de comunicare între beneficiarii de proiecte și aparatul tehnic al GAL-ului, evitându-se astfel apariția unor situatii de criză.

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.