Comunicat de presa – Grupuri de lucru

În perioada 26.06-24.07.2015, Asociatia Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei", organizează în cadrul activității de informare 4 Grupuri de lucru în comunele Plopana, Traian, Părincea, Oncești. Activitățile se vor desfășura în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului" finantat în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 4 LEADER sub-masura 431,2, nr. contract C43120211210448412/ 11.02.2013, cu respectarea "Manualului de proceduri pentru implementarea contractelor de finanţare aferente măsurii 431- sub-masura 431.2". Activitățile au ca scop aprofundarea modului de întocmire și depunere a dosarului de plată pentru beneficiarii de proiecte M112, M312, M322, M121 cu finanțare GAL. În cadrul grupurilor de lucru se va evalua stadiul de implementere a proiectelor, urmăridu-se accelerarea absorbției fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locală.

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.