Comuna Negri

Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Negri, jud. Bacau TITLU PROIECT: REALIZARE GRUPURI SANITARE SI REFUNCTIONALIZARE INN INCINTA SCOLII”ION IONESCU DE LA BRAD’’, CLS. I-VIII, SAT POIANA, COMUNA NEGRI, JUDETUL BACAU Obiectivul principal al proiectului este aducerea l aparametrii de functionare corespunzatori din punct de vedere igienico-sanitare a unitatii de invata,ant asacoala’’ Ion Ionescu de la Brad’’. Se propune o functionalizare a spatiului si realizarea unor grupuri sanitare in incinta scolii. Proiect semnat: 30.10.2013 Ajutor public nerambursabil: 32.713 euro. Total proiect: 43.887euro Procent contributie publica: 100%

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.