Masura 413.322: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Prezentarea proiectelor de succes in comunele Colonesti, Saucesti si Negri (video) »


Grupuri sanitare pentru scoli, realizate cu bani europeni, in comunele Colonesti, Saucesti si Negri

In luna septembrie, Asociatia Grup de Acțiune Locală ”Colinele Tutovei” a finalizat 3 proiecte in parteneriat cu administratiile locale din comunele Colonesti, Saucesti si Negri.

Proiectele au fost finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe Măsura 41. 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Cele trei proiecte au constat în amenajarea de grupuri sanitare la unități școlare din cele trei comune. Amenajarea grupului sanitar de la Școala din Colonești a necesitat o abordare constructivă specială, specifică statutului de monument istoric al clădirii, dar investiția a fost finalizată în termeni optimi, mai ales că prin contribuția comunității locale s-a reușit și construirea unui mini-teatru de vară pentru copii. Valoarea totală a proiectului a fost de 69.056 euro din care ajutor public nerambursabil 33.600 euro. Diana Puiu, manager GAL ColineleTutovei: ”Pentru că a fost și primul proiect depus, un proiect inovativ, când am văzut soluția tehnică aleasă – știind că este vorba de un monument istoric și se ridică probleme speciale de realizare – am rămas foarte impresionată. Noi dăm mereu Colneștiul ca exemplu de bună practică.” Valentin Mârzac, primarul comunei Colonești: ”Sunt mândru că, o dată cu începerea noului an școlar, se pot desfășura activități în condițiile cele mai bune în grădinița Colonești, întrucât a fost inaugurat grupul sanitar și totodată copiii au posibilitatea de a prezenta în aer liber diferite programe artistice, în noul teatru de vară.” În comuna Săucești, beneficiara amenajării grupului sanitar a fost școala din satul Siretu. Corpul Școlii cu clasele I-VIII Siretu a fost construit înainte de anul 1980, fără grup sanitar. Pentru ca spațiul să corespundă cerințelor actuale privind siguranța în exploatare, normelor de igienă și sănătate, a fost necesar realizarea grupului sanitar în incinta școlii. Elementul de inovare al acestui proiect este montarea unui panou solar care permite producerea de apă caldă la grupul sanitar construit. Valoarea totală a proiectului este de 43.887 euro din care ajutor public nerambursabil 32.713 euro. Valentin Manea, primarul comunei Săucești: ”A fost un proiect necesar, care deservește un număr de peste 150 de copii, un proiect dint-un lung șir de proiecte pe care ni le-am propus și sunt în derulare. Important este că avem finanțare și sursele necesare pentru dezvoltare. ” La Școala ”Ion Ionescu de la Brad” din satul Poiana, Comuna Negri, grupul sanitar a fost amenajat și refuncționalizat la ambele nivele, parter și etaj, ale clădirii. Elementul de inovare al acestui proiect este montarea a două panouri solare ce permit producerea de apă caldă la grupurile sanitare construite. Valoarea totală a proiectului este de 43.887 euro, din care ajutor public nerambursabil 32.713 euro. Eugen Dumea, primarul comunei Negri: ”Este un proiect mic dar important pentru comunitate și pentru școală. Este foarte important ca, în 2014, s avem grup sanitar în incinta școlii. Sperăm să accesăm și alte fonduri, mai mari și mai importante. ” saucesti-gr.sanitar-460x250 Sursa: http://primplan.info/toamna-se-numara-proiectele-finalizate/

Comuna Negri »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Negri, jud. Bacau TITLU PROIECT: REALIZARE GRUPURI SANITARE SI REFUNCTIONALIZARE INN INCINTA SCOLII”ION IONESCU DE LA BRAD’’, CLS. I-VIII, SAT POIANA, COMUNA NEGRI, JUDETUL BACAU Obiectivul principal al proiectului este aducerea l aparametrii de functionare corespunzatori din punct de vedere igienico-sanitare a unitatii de invata,ant asacoala’’ Ion Ionescu de la Brad’’. Se propune o functionalizare a spatiului si realizarea unor grupuri sanitare in incinta scolii. Proiect semnat: 30.10.2013 Ajutor public nerambursabil: 32.713 euro. Total proiect: 43.887euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Saucesti »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Saucesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: DISPUNEREA SI ORGANIZAREA GRUPURILOR SANITARE IN INCINTA SCOLII SIRETU CLAELE I-VIII, LOCALITATEA SIRETU, COMUNA SAUCESTI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Saucesti is propune reabilitarea grupului sanitar existent din Scoala Gimnaziala Saucesti, Comuna Saucesti, Localitatea Siretu, Judetul Bacau. Astfel incat sa corespunda cerintelor actuale privind siguranta in exploatarea, normelor de igiena si sanatate. Contract semnat: 29.10.2013 Ajutor public nerambursabil: 32.713 euro. Total proiect: 43.887euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Stanisesti »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Stanisesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: CONSTRUIRE GRUP SANITAR. Primaria comunei Stanisesti isi propune extinderea Scolii Gimnaziale Nr.1 Slobozia, Comuna Stanisesti, Judetul Bacau prin construirea unui grup sanitar care sa corespunda cerintelor actuale privind siguranta in exploatarea, normelor de igiena si sanatate. Proiect semnat: 08.01.2014 Ajutor public nerambursabil: 31.639 euro. Total proiect: 31.639 euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Ungureni »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Ungureni, jud. Bacau TITLU PROIECT: INFIINTARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC CU PANOURI SOLARE FOTOVOLTAICE CU CONSUM REDUS DE ENERGIE IN COMUNA UNGURENI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Ungureni  si-a propus prin acest proiect realizarea unor lucrari specifice, pentru dezvoltarea unui sistem de iluminat public eficient energetic si economic, care duce la realizarea unui consum energetic redus al sistemului in ansamblu., precum si un sistem de iluminat ecologic Ajutor public nerambursabil: 39.591 euro. Total proiect: 49.568 euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Horgesti »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Horgesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC. Primaria comunei Horgesti isi propune  modernizarea iluminatului public din comuna Horgesti prin montarea de iluminat public prevazuti cu panouri fotovoltaice si reducerea costurilor catre consumatorii de energie electrica, valorificandu-se, astfel, resursele energetic regenerabile, indeosebi energia solara. Ajutor public nerambursabil: 38.953 euro. Total proiect: 49.131 euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Prajesti »


Program FEADR

MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

SOLICITANT: Comuna Prajesti, jud. Bacau

TITLU PROIECT: AMENAJARE GRADINA BOTANICA + INSTRUIREA TINERILOR FERMIERI.

Prin proiect se propune revitalizarea speciilor de plante existente si amenajarea spatiilor Gradinii Botanice pentru introducerea lor in circuitul turistic.

Ajutor public nerambursabil: 49.997 euro.

Total proiect: 61.871 euro

Procent contributie publica: 100%

Comuna Valea Ursului »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Valea Ursului, jud. Neamt TITLU PROIECT: ORGANIZARE ILUMINAT PUBLIC CU CELULE FOTOVOLTAICE IN LOCALITATEA VALEA URSULUI, COMUNA VALEA URSULUI, JUDETUL NEAMT. Primaria comunei Valea Ursului isi propune  modernizarea iluminatului public cu celule fotovoltaice pe drumul judetean DJ159 si drumul comunal DC78 ce strabat satul Valea Ursului, Comuna Valea Ursului, Judetul Neamt. Proiect semnat: 30.05.2014 Ajutor public nerambursabil: 40.228 euro. Total proiect: 50.132 euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Rosiori »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Rosiori, jud. Bacau TITLU PROIECT: EXTINDERE SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC, SAT ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Rosiori prin implementarea acestui proiect  urmareste modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public stradal utilizand sistemul bazat pe energie regenerabila cu panouri fotovoltaice. Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din comuna Rosiori consta in instalarea 21 de stalpi de iluminat public, cu LED- uri . Contract semnat: 20.12.2013 Ajutor public nerambursabil: 40.500 euro. Total proiect: 50.015euro Procent contributie publica: 100%

Comuna Filipeni »


Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Filipeni, jud. Bacau TITLU PROIECT: CONSTRUIRE GRUP SANITAR. Primaria comunei Filipeni is propune extinderea Scolii Gimnaziale Filipeni, Comuna Filipeni, Judetul Bacau prin construirea unui grup sanitar care sa corespunda cerintelor actuale privind siguranta in exploatarea, normelor de igiena si sanatate.   Ajutor public nerambursabil: 31.639 euro. Total proiect: 39.912euro Procent contributie publica: 100%


"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.