Comuna Colonesti

Program FEADR MASURA: 413-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” SOLICITANT: Comuna Colonesti, jud. Bacau TITLU PROIECT: AMENAJARE GRUP SANITAR LA SCOALA COLONESTI, COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU. Primaria comunei Colonesti, jud. Bacau si-a propus in prelungirea scolii (cladirea C1 , incadrata ca si monument istoric)infiintarea unui grup sanitar. Proiectul propus nu afecteaza cladirea existenta si are ca scop realizarea unei anexe care sa sporeasca confortul in utilitatile sanitare necesare functiunii de scoala. Proiect semnat: 30.10.2013 Ajutor public nerambursabil: 33.600 euro. Total proiect: 69056 euro Procent contributie publica: 100% http://primplan.info/un-parteneriat-de-succes/   Vineri 5 septembrie, Asociația GAL Colinele Tutovei și Primăria comunei Colonești au marcat finalizarea proiectului ”Amenajare grup sanitar la Școala Colonești”. Proiectul a fost finanțat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe Măsura 41.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Amenajarea de la Școala din Colonești a necesitat o abordare constructivă specială, specifică statutului de monument istoric al clădirii, dar s-a reușit finalizarea investiției în termeni optimi. Diana Puiu, manager GAL ColineleTutovei: ”Pentru că a fost și primul proiect depus, un proiect inovativ, când am văzut soluția tehnică aleasă – știind că este vorba de un monument istoric și se ridică probleme speciale de realizare – am rămas foarte impresionată. Noi dăm mereu Colneștiul ca exemplu de bună practică.”   Primarul comunei Colonești, Valentin Mârzac, este mândru că a rezolvat problema unui spațiu amenajat corespunzător pentru copii, în prag de începerea anului școlar, dar și – el însuși fiind un pasionat de istorie – bucuros că prin acest proiect dă un semn de prețuire față de trecutul și înaintașii localității.

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

steag ue

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.